Det er sjelden vi opplever en så til de grader samla opposisjon. Rødt, SV, Ap og Sp raser mot at NSB i framtida skal hete Vy. De heies fram av Klassekampen og Dagsavisen. Jeg liker ikke å tillegge meningsmotstandere motiver de ikke har, og i denne saken kan det godt hende at anti-Vy-aktørene har gode hensikter.

Likevel: Det hjelper ofte å vite hundre prosent sikkert at man har folket på sin side. Og dette veit vi: «Folk flest» vil stemme på NSB! Helt uavhengig av at de i neste nå mener at NSB så avgjort ikke leverer varene! «Det er jo NSB vi er vant til!»

Er det noen som i dag fortviler over at Oslo Sporveier ble til Ruter?

Jeg er skarp motstander av oppsplittinga av NSB. Hvorfor selskapet som selger billetter skal være et annet enn selskapet som henger opp rutetabellene på stasjonene er for meg en gåte. Resultatet må nødvendigvis bli ansvarsfraskrivelse – og ikke minst et titalls nye direktører med millionlønn.

Venstresida pleier som regel å vise til hva de ansatte mener, for så å støtte deres standpunkt. Men denne gang har altså de ansattes representanter i NSB-styret stemt for navne-endringa. Lederen for Norsk lokomotivmannsforbund, Grethe Thorsen, forklarer sitt syn til Klassekampen:

«Jernbanereformen har demontert norsk jernbane fullstendig.»

Hun kaller dagens NSB for et «bemanningsbyrå», og har helt rett. NSB er et navn som gir passasjerene inntrykk av at de har med et firma å gjøre som styrer hele butikken – alt fra rutetabeller, forsinkelser, signalfeil, skinnegang, generell comfort, internett-tilgang og reinhold. Så er ikke tilfelle.

Så da er vel et nytt navn kanskje både logisk og fornuftig?

Om det blir dyrt å skifte navn? Ja, det gjør det. Men samferdselsminister Jon Georg Dale har helt rett, når han i muntlig spørretime i Stortinget forteller forsamlinga at også de ansatte i NSB med tida vil trenge nye uniformer, og at togene vil ha behov for ny maling.

Og forvandlinga fra Posten til Bring kosta 300 millioner. Dette skjedde med Ap, SV og Sp i regjering.

Dale er for øvrig et funn i norsk politikk, ikke minst i den muntlige spørretimen – en seanse jeg som regel omtaler som den «såkalt muntlige spørretimen». I motsetning til sine regjeringskolleger, som alltid henviser til «utredninger som er på vei» og allment bla-bla-bla, svarer Dale klart og tydelig på ethvert spørsmål han stilles. Han svarer til og med på spørsmål stortingspresidenten påpeker «egentlig» bør stilles til en annen statsråd. Og han gjør det på et vis som er et talkshow verdig. Suveren, rett og slett.

Mine lesere vil vite at jeg ikke akkurat heier på Fremskrittspartiet. Det er derfor jeg håper at Frp ikke velger Jon Georg Dale til leder etter Siv Jensen.