Webcenter med svak kontantstrøm (Ny)

IT-selskapet Webcenter Unique fortsetter sakte, men sikkert resultatbedringen. Likevel hadde selskapet en svak kontantstrøm i andre kvartal. Her kan du lese hvorfor

19.05.08 01:07

Webcenter omsatte i andre kvartal for 31,7 millioner kroner, og fikk et resultat før goodwillavskrivninger på 2,2 millioner kroner, en forbedring på 1,8 millioner fra samme periode i fjor. Omsetning økt derimot kun marginalt fra fjorårets 31,3 millioner.- Styrets vurdering er at grunnlaget for bedrede resultater fremover er styrket, heter det i resultatrapporten.Selskapet har merket en bedring i i kommunesektoren, mens det private markedet betegnes som fortsatt utforende.Innen selskapets virksomhetsområder har det vært en noe skjev utvikling. De viktige vedlikeholdsinntektene økte med hele 16,9 prosent fra andre kvartal i fjor til 9,6 millioner, mens lisenssalget av egne produkter økte med 1,9 prosent til 7,3 millioner. Salget av tjenester falt derimot med 6,8 prosent til 14,3 millioner.Resultat før skatt endte på 3,5 millioner kroner i andre kvartal, opp 2 millioner fra samme periode i fjor. Webcenter hadde ved utgangen av andre kvartal en egenkapitalandel på 72,3 prosent, og 100 millioner på bok. Samtidig prises Webcenter på 210 millioner kroner i aksjemarkedet. Lav likviditet i aksjen er trolig hovedårsaken til den lave prisingen.På spørsmål fra iMarkedet på onsdagens presentasjon hadde ledelsen til Webcenter ingen kommentarer til prisingen eller tiltak for å bedre likviditeten i aksjen.Svak kontantstrøm

Webcenter hadde en svak kontantstrøm i andre kvartal. Netto endringer i likvider i perioden var på hele minus 20,8 millioner kroner. Dette til tross for at resultat før skatt endte på 3,5 millioner kroner.Hovedårsakene til den dårlige kontantstrømmen var en utbetaling av ekstraordinært utbytte på 10,3 millioner kroner. I tillegg til dette forklarte selskapet den dårlige kontantstrømmen med endring i leverandørgjeld, mens dette ikke er kompensert med endringer i kundefordringer.Mye av dette kan tilskrives sesongjuserteringer.Offentlig sektor redder

Webcenter-sjef Per-Otto Lie sa på presentasjonen at han venter positive tall også i tredje kvartal. Det er særlig offentlig sektor som redder omsetningen til selskapet. I privat sektor har konkurransen økt, med at antallet konkurrenter har økt, og kundene sitter fortsatt på gjerdet, sa Lie til iMarkedet på presentasjonen.Webcenter hadde rekordhøy ordreinngang i kvartalet på 35,7 millioner kroner. Ledelsen ville ikke kommentere hvor mye av ordreinngangen som ble inntektsført i andre kvartal.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.