– Hypotesen om at det var en hendelse på et laboratorium er en ekstremt usannsynlig forklaring på hvordan viruset fant veien til befolkningen, sier danske Peter Ben Embarek, som leder WHOs ekspertgruppe i Wuhan i Kina.

– Dette er derfor ikke en hypotese vi vil anbefale videre studier av, sier han.

WHOs ekspertgruppe har gjennom sine undersøkelser i Wuhan de siste fire ukene ikke funnet virusets opphav. De har heller ikke funnet beviser for at viruset var i omløp i Wuhan før desember 2019.

– Det vi har sett, er at det var en typisk start på et gryende utbrudd, hvor det startet med et par sporadiske tilfeller tidlig i desember. Så utviklet det seg til mindre utbrudd, hvor sykdommen startet å spre seg i såkalte «klynger». Det er det som skjedde her i markedet i Wuhan, sa Embarek da ekspertene tirsdag presenterte sine foreløpige funn.

Embarek sier at de har funnet beviser for en rekke utbrudd i desember, cirka samme periode som utbruddet i sjømatmarkedet i Wuhan. Det kan ha vært andre kjente utbrudd av covid-19 i andre kinesiske regioner før Wuhan, ifølge ekspertene.

Men de har altså ikke funnet bevis for noen utbrudd i forkant av desember 2019, som regnes som måneden hvor viruset først ble påvist.

Det antas at viruset spredte seg fra flaggermus eller skjelldyr, men ekspertene har ennå ikke funnet kilden. Flaggermus anses som mindre sannsynlig, ifølge Embarek, som sier at gruppen derfor har forsøkt å se hvilke andre dyrearter som kan ha båret viruset.