Det er ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, kroniske luftveissykdommer, diabetes og kreft, de fleste av oss dør av. Verdens helseorganisasjon (WHO) har vedtatt å jobbe for å redusere omfanget av denne typen livstilsykdommer fram til 2025.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forteller at 36 millioner mennesker dør hvert år som følge av ikke-smittsomme sykdommer, tilsvarende 63 prosent av verdens dødsfall.

Bjørn-Inge Larsen, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har ledet WHO-forhandlingene og klart å få en global enighet mellom de 119 landene. Formelt skal avtalen styrevedtas av WHO i januar 2013 og en resolusjon skal vedtas i Genève i mai samme år.