– I dag er det rundt 1 milliard migranter globalt, noe som utgjør omtrent én av åtte mennesker, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ifølge WHO har migranter jevnt over dårligere helse enn lokalbefolkningen, noe som ikke skyldes at de er naturlig mindre friske enn dem. Migranter går imidlertid sjeldnere til lege og har oftere arbeidsrelaterte skader enn lokalbefolkningen, viser en metaanalyse av 17 millioner deltakere fra 16 land, evaluert av WHO.

– Flyktninger og migranter er fortsatt blant de mest sårbare og forsømte medlemmene i mange samfunn, sa WHO-sjefen.

Et betydelig antall av de rundt 169 millioner migrantene i verden har farlige og stressende jobber. De har større risiko for arbeidsulykker eller helseproblemer som direkte skyldes jobben.

WHO oppfordrer land til å samle inn bedre data om befolkningens helse, og også om å investere mer i helsesektoren.

(©NTB)