– Resultatene viser at det kan være krevende å orientere seg i den digitale informasjonsflommen, og at det er viktig å jobbe med tydelig merking og identifisering av ulike typer innhold, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

– Alle er tjent med at den som leser, vet hvem som er kilden til informasjonen, sier hun.

I den ferske undersøkelsen svarte fire av ti at de har trykket på det de trodde var en nyhetssak, men som viste seg å være reklame. Over 2.000 nordmenn i alderen 16 til 102 år deltok i undersøkelsen.

Respondentene måtte i undersøkelsen ta stilling til kilden i seks nyhetsartikler. Fire av ti svarte riktig på alle spørsmålene, mens de eldste og yngste slet mest med å svare riktig kilde. I aldersgruppen 16–24 år svarte kun hver tredje riktig på alle spørsmålene. Det samme gjaldt for aldersgruppen 60–79 år, mens for dem over 80 år var det kun 18 prosent som svarte rett på alle.

– Å ikke forstå forskjellen på kommersiell, redaksjonell og offentlig informasjon kan føre til at folk tar beslutninger på feil premisser. En kommersiell virksomhet har jo for eksempel en annen agenda enn det offentlige, sier Velsand.

(©NTB)


Resultater fra undersøkelsen

  • Sju av ti i aldersgruppen 25–59 år svarte riktig på at informasjonen fra Legemiddelverket kom fra det offentlige, mens kun halvparten av de unge (16–24 år) og de eldre (over 80 år) klarte det samme. 19 prosent av respondentene svarte «vet ikke», mens tolv prosent oppfattet informasjonen fra Legemiddelverket som redaksjonelt innhold.
  • 42 prosent klarte å skille mellom redaksjonelle og kommersielle saker i alle de seks sakene de fikk se fra en frontside på VG.no. 52 prosent av 35 – 44-åringene definerte alt riktig, mens 35 prosent av 16 – 24-åringene og 34 prosent av 60 – 79-åringene gjorde det samme. Blant dem over 80 år definerte 18 prosent alt riktig.
  • Redaksjonelle saker som forbrukertester og serieomtaler feiltolkes av flest som kommersielt innhold. For eksempel oppfattet 40 prosent en redaksjonell VG-test av håndsprit som kommersielt innhold.
  • 32 prosent forstår hva «innholdsmarkedsføring» er.
  • 41 prosent svarte at de har «trykket på det de trodde var en nyhetssak, men som viste seg å være reklame».
  • De over 60 år vurderer seg som mindre kompetente til å håndtere markedsføring/reklame på nettet og er dårligere til å skille kommersielle fra redaksjonelle tekster, enn de under 60 år.