Se hele talen til Volodymyr Zelenskyj her:

Et bredt flertall på Stortinget er enige om det flerårige Nansen-programmet på 75 milliarder kroner for Ukraina, og Ukrainas president fikk taletid etter at pakken ble presentert.

– Forskjellen fra den gangen og situasjonen vi står i nå, er at vi nå er trygge på at den frie verden ikke vil svikte prinsippene om frihet, trygghet om at Ukraina ikke vil bli stående alene mot en slik fiende, og at Europa ikke vil gi fra seg noen av sine områder til fienden, sa Zelenskyj.

– Norges bidrag til denne tryggheten er historisk, sa han.

– Et paradoks

Frp var imidlertid ikke like bastant i hyllesten av det nye Ukraina-programmet. Et paradoks å støtte land som ikke fordømmer Putin, mener partiet.

– Jeg er glad for at Frp fikk være med på å støtte denne pakken, sa Frp-leder Sylvi Listhaug da pakken ble presentert på Stortinget torsdag.

Hun understreker at Frp støtter Ukraina til kampen er vunnet. Men partiet har reservert seg mot den delen av avtalen som handler om å gi 5 milliarder kroner ekstra i bistand til fattige land som blir rammet av krigens ringvirkninger.

– Frp er uenig i at vi skal ha med en del i pakken som øker bistanden til andre land. Det er paradoksalt at en del av midlene går til land som ikke har fordømt Putins krig, sa Listhaug.

Står sammen med Ukraina

– Jeg er glad for den brede enigheten til støtteprogrammet til Ukraina. Det skal gå over fem år og dermed inn i neste stortingsperiode. Vi står sammen i fordømmelsen av Russlands krigføring i Ukraina og støtten til det ukrainske folks legitime forsvarskamp, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Et bredt stortingsflertall er enige om en støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner fordelt på fem år. Støttepakken får navnet Nansen-programmet etter Fridtjof Nansen.

– Ukrainere og nordmenn deler de samme verdiene, vi står sammen i vårt forsvar. Vi deler den fremtidige seieren, som vil bli grunnlaget for sikkerheten til alle i verden. Måtte deres standhaftighet bli en ledestjerne for andre frihetsforkjempere, sa Zelenskyj, som mottok stor applaus etter talen.

Truer norske interesser

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum var klar på at Russlands angrepskrig også er alvorlig for Norges del.

– For Norge er dette alvorlig. Det angår oss. Folkeretten er vår førstelinje. Vår sikkerhet, velferd og handlefrihet er tuftet på en regelstyrt verden. Suverene stater må bestemme fritt over seg selv og sin egen fremtid. Russlands krig bryter med prinsipper som er så avgjørende for våre nasjonale interesser. Vi ønsker også å bidra til at ukrainerne kan ivareta sitt folkestyre, sa Vedum.

Han la også til at milliardpakken til Ukraina skal følges nøye, slik at pengene faktisk går dit de skal.

– Derfor skal støtten som hovedregel kanaliseres gjennom etablerte organisasjoner med dokumentert leveringsevne, god kapasitet og gode kontrollsystemer, understreker finansministeren.