Gå til sidens hovedinnhold

Nytt brev fra Hagen til Støre

Brevvekslingen mellom Hagen og Støre fortsetter. Les Hagens siste brev her.

Torsdag i forrige uke kritiserte utenriksminister Jonas Gahr Støre finansmannen Stein Erik Hagen for å «flise» opp fellesskapets løsninger i en tale til AP-ungdommene på Utøya.

NA24 - din næringslivsavis

Hagen mottok mange telefoner fra venner som mente utenriksministeren hadde gått for langt i sin tale.

Utenriksministeren skrev brev til Hagen som inneholdt redegjørelse for hans politiske grunnsyn, og forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

Etter en kort debatt på Dagsnytt Atten på NRK P2 mandag la herrene ballen død.

Onsdag sendte Stein Erik Hagen et svarbrev på Støres tilbakemelding.

NA24 gjengir Hagens brev i sin helhet. Her er svaret Stein Erik Hagen gir Jonas Gahr Støre:

Kragerø, den 25. juli 2007

«Kjære Jonas Gahr Støre

Jeg takker så mye for ditt utdypende og klargjørende brev av 23. ds., og kan på den bakgrunn ikke se at du har kommet med utsagn som jeg oppfatter som ærekrenkende eller personlig sårende.

Imidlertid vil jeg få komme med noen kommentarer.

Vi har i mange år gitt varierende økonomisk støtte til politiske partier på den ikke-sosialistiske side. Med den betydelige økonomiske støtte de sosialistiske partiene mottar fra LO, synes jeg og min familie at vi i demokratiets navn må bidra økonomisk til de ikke sosialistiske partiene. I år var det bare Fremskrittspartiet som forespurte om økonomisk bidrag, og vi besluttet som kjent å gi dem «hele potten». Således er det ikke riktig at vi «flytter pengestøtten fra Høyre til Fremskrittspartiet». Hadde de andre ikke-sosialistiske partiene søkt om støtte ville vi ha fordelt beløpet på flere.

Jeg er som kjent ikke lenger medlem av noe politisk parti, - men verken jeg eller noen i min familie har besluttet å skifte parti. Det må bero på en misforståelse når du skriver «ditt parti, Fremskrittspartiet».

Det er helt riktig at jeg oppfatter Fremskrittspartiet som klarest i å ville avvikle dagens formuesskatt, - eller mer passende; kapitaleier avgift. Norge er i dag nesten det eneste industrialiserte land i verden som formuesbeskatter arbeidende kapital. Det er åpenbart at dagens formuesbeskatning fører til en forvitring vårt private og nasjonale eierskap til bedrifter og kapital.

Nærmere 100 % av vår familieformue er bundet til eierskap i norske bedrifter. Bedrifter som vi er glade i og utrettelig opptatt av å videreutvikle for å bidra til ytterligere verdiskapning i samfunnet. Er det så underlig at det er viktig for min familie å kunne beholde vårt eierskap og videreutvikle disse bedrifter?

Jeg oppfatter at nordmenn flest ser viktigheten av å opprettholde og styrke privat og nasjonalt eierskap til vårt næringsliv. Etter min oppfatning bør en eventuell videreføring av formuesskatten rette seg mot fast eiendom. Men det er en annen diskusjon.

Jeg er helt enig med deg at sterke fellesskapsverdier er en nøkkel til at Norge har utviklet seg til det velferdssamfunn vi har i dag. En annen svært viktig nøkkel er den «nordiske modellen» med nære relasjoner mellom fagbevegelsen og næringslivet. Jeg har stor respekt og sympati for det store deler av norsk fagbevegelse står for.

Selv om vi antagelig er enig i veldig mye, er nok jeg noe mer opptatt av hensynet til det enkelte menneskets integritet og frihet i forhold til kollektivets – massenes interesser. Som du helt riktig påpeker står jeg for et mer liberalistisk livssyn. Men jeg må få lov til å være uenig med deg når du hevder at jeg av den grunn ikke ønsker ordninger for felles ansvar i samfunnet.

Du skriver: «...mange har blitt mye rikere i Norge, mange av dem vil tenke som Hagen, ...å spørre hva slags samfunnsløsning som gir mest igjen for meg – fremfor hva slags løsning som gir det beste samfunnet for oss.»

For det første tror jeg de aller fleste velger det partiet man mener vil skape det samfunnet som er best for seg og sine, - og da blir det på en måte for alle.

For det andre oppfatter jeg at du mener de rike, - med meg som eksempel - ikke tar nok samfunnsansvar – ansvar for fellesskapsverdier. Der tror jeg faktisk du tar feil. I så måte tror jeg ikke de rike er verken dårlige eller bedre enn andre grupper i samfunnet.

For egen del betaler jeg og min familie betydelige beløp i skatter og avgifter, bidrar til verdiskapning og sysselsetting i samfunnet, og betaler flere hundre millioner kroner i bidrag til medisinsk forskning, humanitære, kulturelle, og andre veldedige formål.

Jeg er helt inneforstått med at våre bidrag til politiske partier og mine politiske valg blir diskutert og møtt med argumenter av andre med ulike politiske oppfatninger.

Slik skal det være i et godt demokrati hvor alle tar ansvar for fellesverdier.

Jeg ønsker deg fortsatt god sommer.
Med vennlig hilsen
Stein Erik Hagen»

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien