Gå til sidens hovedinnhold

Nytt liv for Northern Oil uten Fredriksen(Ny)

Skipsreder John Fredriksen selger alle aksjer i oljeselskapet Northern Oil til et energiselskap som skispsreder Axel C. Eitzen(bilde) ønsker å fusjonere inn i Northern Oil

World Shipholding, som eies av John Fredriksen selger sine 46,5 millioner aksjer i Northern Oil. Salget blir gjort til 3,53 kroner pr. aksje. Detter bare første skritt på vei til å bygge opp Northern Oil som et større olje og gasselskap på Oslo Børs.Kjøper er nemlig selskapet Naturgass USA AS som eies av en rekke større og kjent norske investorer med skipsreder Axel C. Eitzen i spissen.- Vi ser for oss en fusjon av de to selskapene, sier Eitzen til iMarkedet.Eitzen ønsker å holdet de nye selskapet på børs og har klare ekspansjonsplaner for det som kan bli et nytt og større energiselskap på Oslo Børs.- Vi ønsker å ha kapitalmarkedet med oss i den ekskpansjonsplanen vi har lagt, sier Eitzen.Eitzen & Co gir forøvrig en pen premie for Northern Oil, prisen ligger 49,4 prosent over fredagens sluttkurs på 2,35 kroner.Fredriksen vil være med videre

Selgeren World Shipholding ser også ut til å ønske og være med videre, og vil som en del av kjøpet også fremsette et bud på å kjøpe inntil 6,53 prosent av aksjene i Northern Oil til samme kurs som de selger på.Budet begrunnes med at Fredriksen ønsker å sikre deler av aksjonærmassen en mulighet til å kunne selge seg ned i oljeselskapet. Fredriksens World Shipholding har videre gått med på å forlenge et lån som løper ut ved nyttår på 4,1 millioner dollar til 30. juni neste år.- Vifikk et bud på alle aksjene våre, og valgte derfor å selge.(...)Vi har et behov for å fokusere på færre og større engasjementer, og vi tror at Øyvind Risberg og hans team i Naturgass vil kunne tilføre betydelig engasjement og kompetanse i den videre utviklingen av Northern Oil, sier John Fredriksen en kommentar.Fredriksen solgte de første aksjene i NOI i begynnelsen av året, og ville indikere at selskapet var tilgjengelig for salg. Etter nedsalget har World Shipholding og Fredriksen ikke noen aksjer igjen i Northern Oil.Tunge investorer

Det er selskapet Naturgass USA AS som er kjøper av posten til Fredriksen. Naturgass USA AS er et privat holdingselskap hvor skipsreder Axel Eitzen via sitt private Eitzen Holding er største aksjonær med omkring 30 prosent av aksjene.Videre er supllyreder Sverre M. Farstad en større aksjonærer i Naturgass, andre profilerte investor navn er John Hatleskog, Pål Caspersen og Odd Næss. Selskapet ledes av Øivind Jørgen Godaker Risberg.
NG er et privat eiet energiselskap startet i 1995 med hovedvirksomhet innen naturgass boring, produksjon og gass transport. Selskapets aktiviteter er lokalisert i `Appalachian Basin` i Nordøst-USA (New York og Pennsylvania). Selskapet består av to divisjoner, Exploration & Production (E&P) og Gathering & Transmission (G&T).I 2003 produserte selskapet 915 milliarder kubikkfot naturgass fra ca. 230 gassbrønner. Hovedrørledningen som NG eier er omkring 550 km lang og har en utnyttelsesgrad på under 20 prosent.NG har i 2004 gjennomført et boreprogram på 23 brønner, hvorav kun 1 brønn var tørr. Selskapet har identifisert omkring400 borelokaliteter på land som man kontroller (mix av proved, possible og probable locations). Selskapet kontroller over 100.000 mål land.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021