Gå til sidens hovedinnhold

Nytt rekordår for USAs oljeforbruk

Det amerikanske forbruket av olje har nådd nye rekordhøyder, samtidig som de kommersielle lagrene av råolje er de laveste ved årslutt siden 1975

Det amerikanske forbruket av råolje og oljerelaterte produkter endte i 2003 hårfint over 20 millioner fat pr. dag, som er det høyeste noen sinne for verdens ledende forbruker av olje. Økning i forhold til 2002 var på 1,3 prosent viser foreløpig tall fra det amerikanske energidepartementet.Tallene som ble publisert nyttårsaften gjelder frem til 26. desember.Det er spesielt forbruket av bensin og destillater, blant annet fyringsolje, som har trukket opp i 2003. Forbruket av disse produktene er det høyeste noen sinne.Importen av råolje endte på 9,6 millioner fat pr. dag i snitt, en økning på hele 5,2 prosent i forhold til 2002, og raffineriene kjørte i snitt 15,3 millioner fat pr. dag gjennom anleggene. Det er også de høyeste noen sinne for de amerikanske raffineriene, og en økning på 2,3 prosent i forhold til 2002.Råoljelagrene lå ved utgangen av forrige uke på 270,7 millioner fat, 27,4 millioner under snittet ved årsslutt de siste fem årene. Det er også de laveste lagrene av råolje ved utgangen av et år siden 1975, viser tallene.Totalt er de kommersielle petroleumslagrene på 929,1 millioner fat, 60,2 millioner fat under femårssnittet, og 20 millioner fat under samme tidspunkt i 2002.Det voldsomme forbruket har kommet tross en historisk sterk oljepris, og kan komme til å spille inn på OPECs beslutninger i det nye året. Oljekartellet har i forkant av julen signalisert nye kutt i produksjonskvotene i februar i frykt for etterspørsels fall i andre kvartal.Nå ser det imidlertid ut til at kartellet i løpet av begynnelsen av januar må ta en diskusjon på å øke produksjonene, siden deres oljepriskurv ser ut til å bli liggende over øvre del av prisintervallet på 22 til 28 dollar i mer en 20 virkedager.Ifølge OPECs prismekanisme skal produksjonen økes med 500.000 fat pr. dag dersom referanseprisen blir liggende over 28 dollar pr. dag i mer enn 20 virkedager.Det neste formelle møtet i kartellet finner sted 10. februar.

Kommentarer til denne saken