Gå til sidens hovedinnhold

Har aldri tjent mer på boligsalg

Obos håver inn som aldri før.

Obos-konsernet melder at de i 2010 fikk et resultat før skatt på 625,2 millioner kroner, mot 634,7 millioner i 2009.

Resultatet er et av de beste i Obos historie.

I løpet av 2010 har boligmarkedet et stykke på vei normalisert seg. Prisstigningen for brukte Obos-boliger var på 7,5 prosent gjennom året. Markedet for nye boliger tok seg opp igjen etter finanskrisen for to år siden, men var fortsatt noe avventende i hele 2010. Imidlertid har markedet tatt seg betydelig opp igjen etter nyttår i år.

Totalkapitalen til Obos var ved utgangen av året 18,2 milliarder kroner, sammenlignet med 17,8 milliarder kroner året før. Egenkapitalandelen (uvektet) per 31.12.2010 var 29,6 prosent, mot 27,3 prosent ved utgangen av 2009.

Solgte mer
Obos meglere solgte 4.268 boliger gjennom disse enhetene i 2010. Totalt omsatte virksomhetsområdet for 101,5 millioner kroner i 2010, mot 103,8 millioner kroner i 2009. Resultat før skatt utgjorde 18,7 millioner kroner, mot -7,2 millioner kroner i 2009. I Obos-tilknyttede borettslag ble det omsatt 6 292 boliger.

Innen boligforvaltningsområdet har OBOS-konsernet forvaltningsavtaler med 1 854 boligselskaper, med til sammen 144 543 boliger. Dette gir en økning på 12 469 boliger i løpet av 2010. Videre har konsernet regnskaps- og innkrevingsavtaler med ytterligere 631 kunder, hovedsakelig mindre borettslag og sameier. Per 1. januar 2010 forvaltet OBOS 68 075 boliger i tilknyttede borettslag.

Forvaltningsvirksomheten omsatte for 314,7 millioner kroner i 2010 og fikk et resultat på 57,0 millioner kroner.

Resultat før skatt fra boligbyggingen var 33,2 millioner kroner mot 49,6 millioner kroner i 2009.

I 2010 ble det igangsatt bygging av 453 boliger og ferdigstilt 34. Av de igangsatte boligene er 399 i prosjekter i egen regi og 54 i samarbeidsprosjekter, mens alle de ferdigstilte boligene er i prosjekter der OBOS-konsernet er eneeier.

Spareinnskudd fra OBOS-medlemmer og selskaper som forvaltes av konsernet, var på 6,5 milliarder kroner ved årets utgang, mot 6,1 milliarder året før.

Aksjehopp
Obos eier gjennom Obos Forretningsbygg AS ca. 300 000 kvm forretningslokaler, kontorbygg og annen næringseiendom. Forretningsområdet næringseiendom hadde et overskudd på 158,4 millioner kroner i 2010 mot 186,2 millioner kroner i 2009.

Resultat for aksjeinvesteringer viser et resultat før skatt på 215,9 millioner kroner mot 159,0 millioner kroner i 2009. Årsakene til det bedrete resultatet er blant annet bedret resultat i Veidekke ASA og økt utbytte.

Medlemstilgang
I løpet av året fikk OBOS 12 481 nye medlemmer. I tillegg fikk OBOS 18 402 medlemmer som følge av fusjonene med Tønsberg og Nøtterøy Boligbyggelag og Hetland Boligbyggelag i Stavanger. Ved utgangen av året hadde OBOS 260 321 betalende medlemmer.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken