Gå til sidens hovedinnhold

Toppmegler Odd Kalsnes fikk 150.000 i Nav-støtte til bil – har ikke brukt krykker siden 60-tallet

Nav trodde at eiendomsmegler Odd Kalsnes brukte krykker.

I 2014 skrev Nettavisen om kjendismegler Odd Kalsnes som kjørte dyre biler, eide dyre hus, og fikk full NAV-støtte til bil.

Nå viser det seg at det den funksjonsevnen som Nav la til grunn da Kalsnes ble innvilget støtte, er annerledes enn den Kalsnes selv sier at han har.

Da Kalsnes fikk bilstøtte, skrev Nav i vedtaket at Kalsnes og hans lege opplyste at han «kan gå 20-30 meter på en god dag» og at han «bruker krykker ved forflytting».

Men til Oslo tingrett sier Kalsnes at han aldri har sagt til Nav at han bruker krykker, og at han ikke har gått med krykker siden 1969.

Kalsnes selv mener at det hele er en inkurie, og at det skulle være «krykke» og ikke «krykker» - og at han bruker krykke i helt spesielle tilfeller.

Hadde penger - fikk støtte

I artiklene i 2014 stilte Nettavisen spørsmål ved Nav-reglene og de økonomiske vurderingene som ble gjort da Kalsnes fikk 150.000 kroner i bilstøtte. For selv om Kalsnes hadde liten inntekt og formue på ligningen, så disponerte han biler hus og hytter for titalls millioner.

Nå viser det seg altså at det ikke bare er Navs økonomiske behovsprøving man kan stille spørsmål ved.

- Går ikke med krykker

Tidligere i høst vitnet Kalsnes som part i en sivilsak i Oslo tingrett. Der hevdet han at hele Nav-saken er en svertekampanje fra personer han er i konflikt med.

Nettavisen har hørt opptak av Kalsnes' forklaring i retten. Der sier han:

«NN, som det er bekreftet driver med en svertekampanje med YY, sitter og filmer meg og har såkalt angitt til Nav at jeg er trygdemisbruker, at jeg har sagt til Nav at jeg går med krykker, noe jeg faktisk aldri har sagt skriftlig, eller gått med krykker - ikke siden 1969…»

- Bruker krykker ved forflytting

Nettavisen kjenner innholdet i Nav-vedtaket fra 2013. Kalsnes har fått støtte til Nav-bil i flere tiår. 2013-vedtaket ga 150.000 kroner til ny bil, som erstattet en bil han fikk Nav-støtte til i 2003.

I vedtaket står det: «Du opplyser selv i søknadsskjema at du (...) du har ankelskinne og bruker krykker ved forflytning».

En legeerklæring underbygger Kalsnes' behov for støtte. Nav viser til erklæringen og skriver blant annet at «du kan gå 20 - 30 meter på en god dag».

Vedtaket konkluderer: «På bakgrunn av alle de foreliggende medisinske opplysningene og dine egne opplysninger i søknadsskjema kan vi ikke se at det har skjedd forbedringer av din funksjonsevne siden sist du fikk stønad til bil».

- Krykker er ikke avgjørende

Nettavisen tok kontakt med Odd Kalsnes i slutten av november og ba ham forklare de ulike versjonene om krykker hos Nav og i Oslo tingrett.

- Det er ikke hjelpemidler som krykker, stokk eller rullestol som er avgjørende for kriteriet «vesentlige forflytningsvansker». Jeg har en alvorlig bevegelseshemmelse, og Nav har to ganger behandlet min søknad - uten innvendinger. Jeg ønsker å legge til at dette handler om høyst private forhold, svarte Kalsnes. Du kan lese mer i egen sak her.

«Krykke» og ikke «krykker»

Noen dager senere videresendte Kalsnes et brev fra Nav. Brevet bekrefter at Kalsnes i sin Nav-søknad om bilstøtte har skrevet «krykke» og ikke «krykker», og at Nav ved en «inkurie» har skrevet «at du bruker krykker i stedet for en krykke».

Med brevet skriver Kalsnes: «I min søknad opplyste jeg NAV om at jeg alltid har hatt en krykke med meg i bil som jeg kun benytter i helt spesielle tilfeller. At NAV har utlagt dette på en helt annen måte i sitt vedtak bekreftes altså fra NAV har skjedd ved en inkurie».

I brevet bekrefter Nav at de har skrevet «krykker» istedenfor «krykke», men Nav kommenterer ikke forståelsen de hadde om Odd Kalsnes sin bevegelighet da de traff vedtaket.

Ønsker ikke å gi innsyn

Nav begrunner vedtaket om bilstøtten på 150.000 kroner med blant annet opplysningen om at Kalsnes «kan gå 20 - 30 meter på en god dag». Selv opplyser Kalsnes til Nettavisen at han bare bruker krykke i «helt spesielle tilfeller».

Kalsnes ønsker ikke å kommentere legeerklæringen som sier at han går «20 - 30 meter på en god dag», og han vil heller ikke løse Nav fra taushetsplikt for å oppklare de ulike versjonene.

Du kan lese Odd Kalsnes tilsvar i en egen sak her.

Kommentarer til denne saken