Gå til sidens hovedinnhold

Odim-fusjon ble trukket

Generalforsamlingen i selskapet OHI AS trakk onsdag tilbake forslaget om en fusjon med morselskapet Odim ASA.

Det var styret i OHI som trakk forslaget om fusjon med Odim uten innsigelser fra generalforsamlingen.- Bakgrunnen for at styret valgte å trekke forslaget relaterer seg til at en større minoritetsaksjonær har stilt spørsmål ved den eksterne verdivurdering som er gjort av OHI i forbindelse med fusjonen, heter det i en melding.Verken styret i OHI eller ODIM ASA, som største aksjonær i OHI, sier at de ønsker at minoritetsaksjonærer i OHI skal føle usikkerhet rundt verdivurderingen, og fusjonen er derfor foreløpig stanset. Prosess for å verifisere riktigheten av verdivurderingen er igangsatt.ODIM ASA eier i dag 84,5 prosent av utestående aksjer i OHI AS. Øvrige aksjonærer i OHI AS er Norsk Vekst ASA med 10,0 prosent mens øvrige aksjonærer sitter på 5,5 prosent.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken