1,5 millioner flyktninger søkte i fjor asyl i OECD-land og organisasjonen frykter at kostnadene ved dette på sikt kan ramme utviklingshjelpen til fattige land.

– Regjeringene må utvikle langsiktige måter å møte de framtidige kostnadene ved å integrere flyktningene i samfunnet vårt på, samtidig som man sikrer at utviklingshjelp når de land og mennesker som trenger det mest, sier OECDs sjef Angel Gurría.

Ifølge organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) økte medlemslandene utviklingshjelpen med 6,9 prosent i fjor, men mesteparten av økningen gikk til å håndtere flyktningkrisen.

Dersom utgiftene til flyktninger holdes utenom, var veksten i utviklingshjelpen på 1,7 prosent, opplyser OECD.

– Korrigert for inflasjon og for et kraftig fall i verdien på mange valutaer i fjor, har utviklingshjelpen økt med 83 prosent siden år 2000, opplyser OECD.

Bare seks av OECDs 34 medlemsland oppfylte i fjor FNs mål om å gi mer enn 0,7 prosent av bruttonasjonalproduktet til utviklingshjelp. Det var Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Storbritannia og Luxembourg.

OECD-landene sett under ett brukte bare 0,3 prosent av bruttonasjonalproduktet på utviklingshjelp i 2015, det samme som året før. (©NTB)