Gå til sidens hovedinnhold

Offensiv oljegigant

StatoilHydro skal vokse seg større.

Helge Lund og StatoilHydro har lagt planene for fremtiden. Den norske oljegiganten går offensivt til verks og har klare vekstambisjoner. De ser også besparelser i forbindelse fusjonen.

NA24 - din næringslivsavis

- En større reise
I 2008 venter de at den årlige produksjonen vil ligge på 1,9 millioner fat oljeekvivalenter om dagen. Det er over nivået for 2007. Innen 2012 skal produksjonen ligge på 2,2 millioner fat om dagen. StatoilHydro må belage seg på veksten i stor grad skal komme utenfor landets grenser.

– Veien fram mot 2012 må ses på som en del av en større reise – omdanningen av StatoilHydro til en global energiaktør, sier konsernsjef Helge Lund i en pressemelding.

Skal vokse internasjonalt
Produksjonsen på norsk sokkel skal etter planen ligge på 1,5 millioner fat om dagen de neste ti årene. I 2012 skal produksjonen ligge på 1,55 millioner fat olje per dag. Den internasjonale egenproduksjonen skal vokse til 0,65 millioner fat per dag i 2012.

Synergier
Fusjonen mellom Statoil og olje- og gassvirksomheten til Norsk Hydro gir større synergieffekter. Nå ser StatoilHydro synergieffekter på 6 milliarder kroner før skatt. Det er 2 milliarder kroner mer enn tidligere anslag.

Synergien er imidlertid ikke gratis, og det forventes at full effekt vil komme først om tre til fire år, og da etter belastninger ev angangskostander på størrelsesorden 3 til 4 milliarder kroner etter skatt.

Driftsinvesteringer
Oljegiganten må i likhet med de andre store oljeselskapene i verden belage seg på å betale mer for å opprettholde produksjonen og nå nye mål. Driftsinvesteringene anslås til 75 milliarder kroner i 2008. Til neste år ventes investeringene til å økes til 80 milliarder dollar. Halvparten av den årlige økningen må til for å opprettholde dagens produksjonsnivå samt å sikre at veksten StatoilHydro nå venter seg.

Da er det lagt til grunn en dollarpris på 6 kroner.

Den stramme situasjonen innen leverandørindustrien bidrar til kostnadsinflasjon og dermed økte investeringskostnader. Prosjektene blir også mer komplekse og bidrar til oppgangen i investeringene.

Den langsiktige veksten for StatoilHydro skal oppnås gjennom global leteaktivitet. Aktivitetesnivået i 2008 er det høyeste i selskapets historie. Leteprogrammet er beregnet til 18 milliarder kroner og omfatter rundt 70 brønner, jevnt fordelt mellom norsk sokkel og internasjonalt.

- På norsk sokkel vil flest letebrønner bli boret i modne områder, men letevirksomheten vil også omfatte uutforskede områder i Barentshavet og Norskehavet. Internasjonalt vil de viktigste brønnene bores i amerikansk del av Mexicogolfen, Brasil, Nigeria og Aserbajdsjan, skriver selskapet.

Konsernet har sikret seg riggkapasitet for hele boreprogrammet for 2008.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå