Gå til sidens hovedinnhold

Offensivt fra Avanse

Avanse og investeringsdirektør Edward Wendel legger seg langt frempå og øker sin anbefalte overvekt av aksjer. Overvekten økes ved at også norske aksjer nå løftes

Avanse har de siste månedene, med hell, anbefalt overvekt av aksjer i sin anbefalte portefølje, og nå økes overvekten ytterligere.Overvekten av aksjer økes fra 5 til 10 prosentpoeng, til en andel av den anbefalte porteføljen på 45 prosent, fremgår det av forvaltningsselskapets siste månedsrapport.- De positive tegnene fra økonomien, utsikter til fortsatt god inntjening i bedriftene og lave renter gjør at vi er positive til aksjemarkedet fremover. Vi tror særlig begynnelsen av året kan bli bra, heter det.- Det ser ut til at verden er inne i en kraftig, koordinert økonomisk oppgang. Indikatorer på den fremtidige utviklingen i industriproduksjonen både i USA, Europa og Asia peker oppover, heter det videre.Avanse tror på gode selskapsresultater for fjerde kvartal, og peker på at estimatene for de kommende kvartalene peker mot ytterligere bedring, og ser ikke bort fra at resultatene for inneværende år kan overraske positivt både i Norge og internasjonalt.Fra før har det vært en overvekt i internasjonale aksjer. Nå innføres det også en overvekt på norske aksjer.- Dette fordi norske aksjer fortsatt ser ut til å ha et potensiale basert på ulike nøkkeltall og fordi lav inflasjon og detaljhandel har økt sannsynligheten for ytterligere rentekutt fra Norges Bank. Vi forventer at små og mellomstore bedrifter – i likhet med i 2003 – vil gi god verdistigning, heter det.Aksjeovervekten motvirkes av en tilsvarende undervekt av pengemarkedet, altså rentepapirer med flytende rente, mens obligasjoner, altså rentepapirer med fast rente, nøytralvektes.- De korte rentene er lave og utsiktene for god avkasting er således liten. Vi opprettholder nøytralvekten i obligasjoner med bakgrunn i at obligasjonsrentene er klart mye høyere enn pengemarkedsrentene, noe som gir en premie i forhold til pengemarkedet, skriver Avanse i sin månedsrapport.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot