Gå til sidens hovedinnhold

Økokrim legger bort saken mot Nettavisen-journalist

På dagen syv år etter aksjehandelen legger Økokrim bort saken mot Nettavisen-journalist Thomas Gulbrandsen med en påtaleunnlatelse.

Etter millioner av kroner i etterforskning og behandling i tingretten, lagmannsretten og i Høyesterett har Økokrim bestemt seg for å gi den tidligere Nettavisen-journalisten en påtaleunnlatelse.

- Saken er så alvorlig at vi har ment at den bør føres i retten til tross for lang tid i rettsapparatet. Imidlertid medførte uforutsette hendelser til at vi måtte be om utsettelse og da fant vi ut, med hensyn til tiltalte, at vi ville be om en påtaleunnlatelse. Før jul prioriterte vi å få dette spørsmålet avklart og meddelte tiltalte, slik at de kunne ta juleferie i visshet om at saken ville bli avsluttet, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss til NA24.

Dermed er det slutt på saken som startet med en Økokrim-razzia i Nettavisens lokaler i juni 2006.

- Min klient mener fortsatt at han ikke har drevet med ulovlig innsidehandel, og det er bra at et syv år gammelt mareritt nå er over, sier advokat Olav Braaten i Advokatfirmaet Braaten Skard DA til Nettavisen.

- Når det er sagt, så mener jeg at Økokrim nå har fattet en klok beslutning.

34.000 kroner

Økonomisk handlet saken mot Nettavisens journalist om salg av 600 aksjer i DNO den 10. januar 2006 for totalt 34.500 kroner.

Salget skjedde kort tid før NA24 publiserte en nyhet om at DNO kunne bli kastet ut av Irak, og kursen falt sterkt midlertidig.

Den daværende Nettavisen-journalisten tjente 3-4.000 kroner på det Økokrim hevdet var innsidehandel.

- Ikke innsidehandel

Saken kom opp i Oslo tingrett i 2009, og der ble Gulbrandsen frikjent for dette forholdet. Han ble derimot dømt for innsidehandel i forbindelse med kjøp av Sinvest-aksjer.

Delvis hadde opplysningene i artikkelen vært publisert tidligere i utlandet, og delvis var saken av minimal betydning for DNO-kursen, mente Tingretten.

Domstolen kom til at Nettavisens journalist ikke hadde drevet med ulovlig innsidehandel.

Anket til Høyesterett

Det ble starten på en mangeårig rettsprosess som gikk via lagmannsretten til Høyesterett.

Ingen vet hvor mange millioner kroner det har tatt å behandle denne saken.

- Jeg har ikke noen formening om hvor mye ressurser som er brukt. Det vi er opptatt av er om vi har tatt tak i riktige saker, om det har hatt en forebyggende effekt og bidratt til prinsipielle avklaringer. Og det har denne saken. Sammenholdes rettsavgjørelsene i sakskomplekset har domstolene endt opp på samme sym med så vel juss som faktum, sier Koss.

Økokrim anket på lovanvendelsen fordi de var uenige i Tingrettens syn om at slik presis informasjon på å ha vesentlig påvirkning på kursen for å være ulovlig innsidehandel.

Saken ble til slutt avgjort i Høyesterett i fjor høst, og Høyesterett opphevet dommen i Tingretten.

Dermed var det rykk tilbake til start.

Ti år før ferdig dom

Saken var berammet til Oslo tingrett i februar, men nå bestemmer altså Økokrim seg for å trekke saken.

En påtaleunnlatelse mener at Økokrim fortsatt mener at det er snakk om lovbrudd, men at det verken blir tiltale eller straff.

Det samme er tilfelle for Nettavisens journalistens far, som solgte DNO-aksjer for 23 millioner kroner.

Han beholder gevinsten, og får heller ingen straff for forholdet.

Koss sier at viktige lovforståelses-spørsmål og problemstillinger har blitt avklart, og at etterforskningen var avgjørende for å få avdekket og få en domfellelse av en tredje tiltalt.

- Jeg vil samtidig understreke at når det gjelder straffereaksjonen i saken så er det viktiste for økokrim at reaksjonen er riktig. Riktig reaksjon, alle forhold tatt i betraktning, er nå påtaleunnlatelse i denne saken, sier Koss.

Koss sier også at saken har fylt de forhold som en Økokrim-sak skal ha på en svært tilfredsstillende måte.

- Korsfest

Den tidligere Nettavisen-journalisten har senere arbeidet i en annen stilling i Mediehuset Nettavisen AS.

Administrerende direktør og sjefredaktør Gunnar Stavrum er fornøyd med at saken nå er endelig avgjort uten påtale.

- Når saken nå legges bort uten tiltale, betyr det at det ikke finnes noen dom for at noen i Nettavisens redaksjon brukte ulovlig innsideinformasjon i DNO-saken. Det bør være et tankekors for alle dem som ropte «korsfest, korsfest» tidlig i saken. Vi valgte å se på vår ansatte som uskyldig inntil en eventuell dom, og det er jeg glad for i dag.

- Når det er sagt, så innførte vi senere pressens strengeste reglement for aksjehandel.

- Det har vært krevende å oppføre seg som en ansvarlig arbeidsgiver som sikrer de ansatte rettsvern, samtidig som vi har Nettavisens merkevare og rykte å ta vare på. Derfor er jeg glad for at saken nå er endelig avgjort, sier Gunnar Stavrum i en kommentar.

- Vært tungt

- Det har vært tungt å ha denne saken hengende over seg i sju år, så jeg er svært glad for at den nå er avsluttet, sier Thomas Gulbrandsen.

Reklame

Gjør kupp: Sportsbutikkene tømmer lagrene for vintervarer

Kommentarer til denne saken