Økokrim har tiltalt en Oslo-mann for grove bedrageri på 21 millioner kroner og grov utroskap på cirka 2,7 millioner kroner. Tiltalen gjelder både bedrageri og forsøk på bedrageri, i tillegg til brudd på regnskapsloven og korrupsjon. Bedrageriene inkluderer bedrageri mot personer og selskaper, trygdesvindel, brudd på merverdiavgiftsloven og kredittkortsvindel.

- Tiltalte nekter for å ha lurt noen banker eller å ha noen oppfatning om at lån skal være utstedt på for høye takster. Han benekter å ha tatt opp noen kredittkortgjeld med noen hensikt om at dette ikke skulle betales tilbake, sier John Christian Elden, som er mannens advokat, til NA24.

Denne tiltalen er ikke det samme bedrageriet som ble dratt opp i Østfold.

Mannen har tidligere vært i politiets søkelys grunnet Natal-saken i Brasil.

Null i inntekt
Mannen som nå er tiltalt har ikke hatt ikke oppgitt inntekt og betalt skatt i 2008. Han hadde også en beskjeden inntekt i 2007.

Til tross for dette har mannen de siste fem årene blant annet brukt falske verdivurderinger på eiendommer til å lure flere norske banker til å betale ut lån. Han skal har narret flere kortselskap til å innvilge kredittkort til seg selv og sin kone.

Han er tiltalt for grovt utroskap på nær tre millioner kroner mot flere selskaper han har vært daglig leder for, opplyser Økokrim.

Svindlet DnB
Blant bankene som er svindlet er DnB Nor og Nes Prestegjelds Sparebank.

Her har han fått ut lån på henholdsvis 1,2 millioner og 2,39 millioner kroner ved å fremlegge verdivurdering på en eiendom på Hønefoss. Fremgangsmetoden her har vært at utbetalingen skal ha gått til andre personer enn tiltalte.

I tiltalen kommer det frem at han har gått mot nesten samtlige norske kreditkortselskaper for å svindle disse. Her har Oslo-mannen fremlagt feil inntekt og gjeldssituasjon får å få kreditkort.

Drev pub
Mannen drev i flere år utesteder i Oslo og Drammen.

Her har mannen benyttet selskapene for å tilegne seg penger til seg selv.

Mannen har tidligere vært involvert i flere konkurser, og da særlig innen utelivsbransjen.