Gå til sidens hovedinnhold

Økonomene kommenterer rentekuttet

Makroøkonomene påpeker at det var overraskende at Svein Gjedrem i går signaliserte at rentebunnen er nådd. Dette betyr fortsatt rentedifferanse mot utlandet og kan gi sterkere krone

Les også:

Kraftig kroneoppgang

I går kuttet Norges Bank styringsrenten fra 3 til 2,50 prosent, men gikk samtidig over fra en grunnholdning i retning av videre kutt til en nøytral holdning, hvilket signaliserer at rentebunnen er nådd (

Gjedrem ser rentebunn, kronen stiger

).- Når sentralbanken nå tilkjennegir balansert risiko for at inflasjonsmålet nås om to år, tolkes dette som at 2,5 prosent foliorente er den endelige rentebunnen i denne fasen. Dermed er det også tvilsomt om renteforskjellen mot utlandet vil kunne snevres ytterligere inn (trolig heller tvert i mot) – og dette er for mange et viktig argument for igjen å efterspørre norske kroner, skriver DnB Markets i sin morgenkommentar i dag.Gjensidige NOR påpeker også at signalet om rentebunnen var overraskende.- Mer overraskende kom likevel signalene om at de nå vurderer utsiktene til at neste endring blir opp som ned som like gode. De fleste antok at sentralbanken, blant annet av hensyn til kronekursen, ville signalisere at det fremdeles lå an til videre nedgang. Men ut fra andre kriterier syntes en nøytral holdning mer riktig. Oppfatningen om at vi nå befinner oss rundt rentebunnen, førte til en klar oppgang i krone-kursen, skriver Gjensidige NOR i sin valuta- og rentekommentar torsdag.- Internasjonalt ventes ikke rentene å stige de kommende måneder selv om det kan registreres tegn til økt vekst. Denne virker foreløpig så usikker at sentralbankene neppe vil stramme til. En fortsatt, positiv rentedifferanse mot utlandet anses som en av årsakene til kroneoppgangen, heter det videre.Nordea skriver i sin kommentar at de fleste hadde regnet med at sentralbanken ville beholdt sin lempende holdning i går. Banken tror renten vil holdes på dagens nivå i et års tid.- Ut fra de realøkonomiske prognoser vi har, med gradvis avtagende arbeidsledighet gjennom 2004, er vi etter dagens rentemøte fortsatt komfortabel med vår renteprognose om at Norges Bank vil begynne en forsiktig renteøkning neste sommer/høst, skriver Nordea.Terra Fonds støtter rentekuttet.- Norges Bank gjorde klokt i å redusere renten. Korttidsstatistikken er blandet. De bør stoppe her, men slå fast at vi får lav rente lenge slik at de blir forutsigbare. Svak utvikling innen arbeidsmarkedet og fallende investeringer tilsier at Norge trenger vedvarende lave renter selv om kredittveksten og detaljomsetningen tar seg noe opp utover høsten, skriver Terra Fonds.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken