- 2004 blir et jubelår

Alt tyder på at bunnen er passert for norsk økonomi. Statistisk sentralbyrå tror på kraftig økonomisk vekst allerede neste år.

11.09.03 12:04

Høyt rentenivå, fete lønnstillegg og sterk krone har sendt norsk økonomi ut i et uføre. I år vil den økonomiske veksten i Fastlands-Norge være farlig nær null, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Bunnen passert

Trøsten er at vi trolig har lagt det verste bak oss. Svakere krone, rekordlav rente og bedre internasjonale konjunkturer kommer til å gi oss et kraftig økonomisk oppsving neste år. SSB anslår veksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge til pene 3,3 prosent. I 2005 ventes veksten å falle ned mot et mer normalt nivå på 2,3 prosent.

Forbruksveksten representerer en av de sterkeste vekstimpulsene neste år. Forbruket til private husholdninger og ideelle organisasjoner ventes å stige med hele 5 prosent neste år. Det er den rekordlave renta som gir folk mer å rutte med. I tillegg har mange hatt en svært så hyggelig lønnsutvikling de siste årene.

Bedre tider i industrien

Også i det konkurranseutsatte næringslivet går det mot bedre tider. Her er det de internasjonale konjunkturene som trekker opp. Industrien drar også fordeler av at lønnskravene vil bli mer moderate i tida framover i kjølvannet av den høye arbeidsledigheten.

”Moderat pris- og lønnsvekst framover sammen med uforandret kronekurs og et forventet konjunkturomslag ute, vil trolig bidra til å snu utviklingen for industrien”, heter det i SSB-rapporten Økonomiske Analyser, som ble publisert torsdag.

Langvarig ledighet

Oppsvinget for næringslivet betyr at arbeidsledigheten ventes å nå toppen tidlig i 2004. Deretter ventes ledigheten å falle moderat, men også i 2005 vil ledigheten ligge godt over 4 prosent, tror SSB.

”Omslaget i økonomien slår sent ut i sysselsettingen og enda senere ut i ledighetsstatistikken”, påpeker SSB i rapporten.

Problemet er at mange bedrifter har ledig arbeidskraft å ta av i dårlige tider. Et økonomisk omslag vil først gi seg utslag i økt produktivitet blant de som allerede har jobb. Når tidene blir bedre øker også arbeidsstyrken, slik at ledighetsraten forblir høy.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.