*Nettavisen* Økonomi.

- Feilsendt brev avslører salig rot fra staten

Foto: Kjell Werner, ANB (Avisenes Nyhetsbyrå)

Du kan se langt etter korrekt regning de nærmeste årene. Det viser feilsendt brev fra regjeringen.

15.01.13 08:18

Olje- og energiminister Ola Borten Moe vurderer å utsette innføringen av automatiske strømmålere (AMS) til 2019.

En utsettelse betyr at norske forbrukere må vente enda lenger før de vil motta ett hundre prosent korreekte strømreginger. Les mer om dette i saken Saftig strømregning uten å ha brukt én kilowatt.

Det kommer fram i et brev som departementet har sendt til NVE, hvor direktoratet fikk i oppdrag å utrede en rekke forhold rundt smarte strømmålere.

I brevet ble NVE bedt om ta de nødvendige skritt for å endre avregningsforskriften vedtatt i juni 2011 slik at tidsfristen forskyves i to år, det vil si full utrulling av AMS innen 1. januar 2019.

Trakk brevet
Men OED skulle ikke ha sendt brevet til NVE nå.

– Saken er ikke ferdigbehandlet i departementet, og det er en inkurie at brevet ble sendt. Det skyldes kommunikasjonssvikt internt hos oss. Vi har sendt et nytt brev til NVE der vi ber om at de ser bort fra brevet, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Evang ifølge bransjebladet Montel.

Brevet fra OED reiser en rekke spørsmål, blant annet om konsekvensene for et felles nordisk sluttbrukermarked, og hvordan det vil la seg gjennomføre uten en innføring av AMS.Men det kan altså se ut til at innføringen av AMS kan bli betydelig utsatt, og at OED dermed kommer Energi Norge i møte som har bedt om at utrullingen av AMS blir utsatt med ett år.

- Et salig rot
Det er langtfra den første utsettelsen. Opprinnelig hadde regjeringen som mål at AMS-systemet skulle være på på plass allerede i 2014.

- Det feilsendte brevet vitner om et salig rot fra regjeringens side og at den har tenkt å bryte sin egen forskrift som ble vedtatt i 2011, sier Rolf Pedersen hos AMS-leverandøren AIDON til Nettavisen NA24.

Fordeler med AMS
1. Automatisk strømmåling løser problemet med feilaktig «saftige» strømregninger
Alle husholdningskunder i Norge i dag avregnes etter gjennomsnittlig forbruk. Dermed nyter ikke kundene av de korte prisendringene i markedet, som endres time for time. Når du som kunde benytter lite strøm i en periode der strømmen er dyr og mye strøm i en periode der strømmen er billig, så nyter du ikke godt av dette siden strømprisen din vil tilsvare gjennomsnittet over en periode på én eller flere måneder. Ved innføring av AMS vil målerne registrere ditt faktiske forbruk per time og koble dette forbruket opp i prisen på strøm den aktuelle timen.

2. Nettselskapene får mulighet til å bli mer effektive så kundene slipper å vente
Med mer avansert AMS får ikke bare kundene direkte og faktisk informasjon om strømpris og eget strømforbruk, men også nettselskapene får kontinuerlig informasjon om strøm- og leveringskvaliteten i sine nett. Oppstår det strømbrudd vil nettselskap oppdage og lokalisere disse umiddelbart for dermed å kunne rette opp i feilene umiddelbart. Man vil altså slippe å sitte i mørket en hel dag eller flere dersom uhellet er ute.

Moderne AMS-systemer optimaliserer nettdriften gjennom at informasjonen fra smartmålerne fortløpende overføres til markedssystemene så vel som til driftssentralene.

3. AMS reduserer sløsing av energi
Hoveddrivkraften bak innføringen av AMS - og i lengden etableringen av et såkalt Smart Nett (Smart Grid) - er å redusere CO2-utslipp og medfølgende miljøskader. SMART 2020-rapporten, utarbeidet av Klimagruppen GeSI og McKinsey, konkluderer at etablering av Smart Grids kan redusere CO2-utslipp med 15 prosent eller 7,8 milliarder tonn, som tilsvarer det samlede utslipp fra Kina eller USA.

Med rettferdige strømregninger får forbrukere incentiver til å investere i løsninger som optimaliserer energiforbruket og sparer miljøet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.