*Nettavisen* Økonomi.

- Fiskerinæringen må bli mer lønnsom

Norsk fiskerinæring må bli mer lønnsom, mener fiskeriminister Svein Ludvigsen (H). Oppskriften for å få det til lover han å ha klar i løpet av året.

I fjor sank verdien av norske fiskeres fangst (førstehåndsverdien) med 24 prosent, og norsk fiskeeksport fikk et tilbakeslag på 8 prosent. Ifølge Fiskebåtredernes Forbund, som avsluttet sitt representantskapsmøte i Bergen onsdag, skyldes denne nedturen en ugunstig rente- og valutautvikling i Norge, samt et særnorsk kostnadsnivå. Dette mener fiskeriminister Ludvigsen bare er halve sannheten.

Feil fokus

Ludvigsen sier at den dårlige lønnsomheten vi har sett i norsk fiskerinæring i stor grad skyldes mangel på verdiskaping og at fiskerne har feil fokus. De tenker mer på kvotestørrelse enn på bunnlinja i regnskapet.

På representantskapsmøtet i Fiskebåtredernes Forbund i Bergen onsdag, brukte fiskeriministeren kappfisket i Lofoten i fjor som et eksempel på hvor galt det kan gå når lønnsomhetstankegangen er fraværende. Alle fisket samtidig om våren, og det ble så mye fisk i markedet at prisen sank til 14 kroner per kilo. Et halvt år senere var prisen på torsk oppe i 24 kroner, men da hadde de fleste fisket opp sine kvoter.

Arbeidsgruppe

-Vi trenger nytenkning, og det nytter ikke med en medisin som er utgått på dato. Vi må gjøre hver eneste fisk mer lønnsom, sa Ludvigsen.

Det er allerede nedsatt en arbeidsgruppe, med Leiv Grønnevet som leder, som før sommeren skal komme med forslag til hvordan verdiskapingen i fiskeriene skal økes. Ludvigsen har bebudet at arbeidsgruppen skal ha et industrielt perspektiv på arbeidet. Det betyr at fokus flyttes fra fangst mot forbrukeren.

Arbeidsgruppen har fått i oppgave å foreslå endringer i de offentlige rammebetingelsene og eventuelle andre tiltak som kan gi bedringer i fiskeindustriens lønnsomhet, konkurransekraft og verdiskaping. I dag er det andre land som skaper verdier av norsk fisk, mens vi framstår som en råvareleverandør.

Oppdrettstorsk?

Ludvigsen ønsker at råstofftilgangen må sikres gjennom hele året. Dette har vært et problem, og det ryktes at Fiskebåtredernes Forbund selv måtte ty til oppdrettstorsk da de tirsdag kveld hadde sin tradisjonelle middag med torsk, lever og rogn. Årsaken har i så fall vært at det ikke lyktes å skaffe fersk, villfanget torsk. Det samme problemet har industrien som ikke er sikret råstofftilgang gjennom hele året.

På representantskapsmøtet til Fiskebåtredernes Forbund var det en god stemning onsdag. Dagen startet med applaus for Norges nyfødte prinsesse, og fortsatte med mye skryt av fiskeriministerens utspill i forhold til EU og i forhold til framtidsperspektivene. Om 21. januar blir en dobbel flaggdag for fiskerne gjenstår å se.

- Vi går uansett inn i 2004 med en gryende optimisme, sa Ludvigsen.

(NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.