- For mye byråkrati

Bommer kommunen på de strenge EØS-reglene blir det dyrt.

05.09.11 21:32

Forskriften om offentlig anskaffelser har virket i Norge i fem års tid. Den kom som en direkte konsekvens av EØS-reglene som Norge følger, og gir store utfordringer for kommune-Norge.

211 siders veileder
Bommer du på innkjøpsreglene kan leverandørene klage inn saken for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Derfor har Fornyings- og administrasjonsdepartementet utarbeidet en mal for Kommune-Norge. Den er på ikke mindre enn 211 sider.

- Det er en utfordring å holde seg på riktig side, sier rådmann i Lom kommune Ola Helstad. Han har derfor leid inn et eksternt firma for å hjelpe kommunen å ikke tråkke feil i innkjøpsprosessene.

En av utfordrringene i dagens regelverk er at mindre kommunale innkjøp, som skolebøker og skolemateriell, må legges inn i databasen for offentlige innkjøp, Doffin. Dette gjør at mindre lokale leverandører, som den lokale bokhandleren, må konkurrere nasjonale aktører.

- Dette er jo bra også, for det skjerper de lokale leverandørene. Men, dette kan få negative konsekvenser for sysselsettingen lokalt og for lokale aktører som er viktige, sier Helstad til Nettavisen.

- Hev beløpsgrensen
For å begrese byråkratiet mener rådmannen i Lom Kommune at beløpet for innkjøp som skal legges ut for offentlig anskaffelse, bør heves.

- Det er nok ulikt syn fra kommune til kommune, men for Lom Kommune ville en heving av beløpsgrensen fra 100.000 kroner til 500.000 kroner for innkjøp som skolebøker, gjøre det mye enklere, sier Helstad.

Helstad påpeker imidlertid at det er mye å spare på å gjøre innkjøpene riktig.

- Våre undersøkelser fra to år tilbake, viser at på enkelte oppkjøp sparer vi mellom 20 og 25 prosent av innkjøpsprisen, sier Helstad.

Tar lang tid hvis man klager
Mener en leverandør at det er gjort sakbehandlingsfeil i anskaffelsesprosessen, blir det altså enda mer byråkrati og kostnader. Da kan leverandøren sende inn en klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, også kalt KOFA. Dette organet behandler klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Nemnda består av ti regjeringsoppnevnte medlemmer, og sekretariatet ligger administrativt under Konkurransetilsynet. Nemda har mye å gjøre. De bruker i alle fall lang tid på å avgjøre saker.

KOFAs egen hjemmeside opplyser at forventet saksbehandlingstid på:

* Prioriterte rådgivende saker: 62 dager

* Prioriterte gebyrsaker: 0

* Rådgivende saker: 285 dager

* Gebyrsaker: 188 dager

- Dagens regler gir et svært godt vern for leverandørene. Regjeringen har til og med skjerpet reglene i retning av mer leverandørvern, sier Helstad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.