- Gjedrem bommet stygt

Sentralbanksjef Svein Gjedrem har gjort flere grove feil når han har spådd den økonomiske utviklingen det siste halvannet året. Nå må han bli mindre firkantet, mener sentralbankens vaktbikkje Norges Bank Watch.

22.04.04 14:14

Centre for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI syr hvert å sammen en ekspertrapport der Norges Bank får karakterer for den jobben som er gjort det siste året. I fjor fikk Svein Gjedrem en skikkelig omgang verbal juling for å ha tviholdt på den høye renta høsten 2002, og også i år må sentralbanksjefen tåle krass kritikk.

Bommet på inflasjonen
De fire økonomene som har forfattet rapporten, mener at Norges Bank er for dårlig til å spå om den framtidige økonomiske utviklingen. Ekspertene mener også at Norges Bank er for dårlige til å justere kursen underveis. Dermed risikerer banken å reagere for seint når det er behov for rentekutt eller rentehevinger.

Et av de viktigste måltallene Norges Bank har bommet på, er inflasjonen justert for avgifter og energivarer (KPI-JAE). Mens politikerne har bestemt at renta skal settes slik at kjerneinflasjonen blir 2,5 prosent over tid, var kjerneinflasjonen bare 1,1 prosent i 2003.

Nå bør Norges Bank skjele til alternative metoder for å forutsi prisutviklingen for å unngå liknende bom i framtida, mener vaktbikkjene i Norges Bank Watch. Mye tyder på at KPI-JAE undervurderer den virkelige prisveksten i økonomien, konkluderer rapporten.

- KPI-JAE er den dårligste på statistiske tester av de indikatorene vi har vurdert, sa Hilde C. Bjørnland fra Universitetet i Oslo da hun presenterte rapporten torsdag.

- Burde kuttet raskere
Økonomene mener Norges Bank gjorde rett i å barbere renta flere ganger i fjor, men er kritiske til rentesettingen tidlig i 2003. Norges Bank Watch mener rentekuttene rett og slett var for puslete; sentralbanken burde tatt kraftigere i da de innså at tidligere spådommer om den økonomiske utviklingen slo fullstendig feil.

- Norges Bank bør etablere en mer robust strategi for pengepolitikken for å unngå den type politikkfeil man så i 2003, konkluderer rapporten.

- Bør løse opp snippen
Norges Bank Watch er også kritisk til det de mener er en for streng tolkning av inflasjonsmålet som politikerne har bedt sentralbanken styre etter. Norges Banks mandat sier at renta skal fastsettes slik at kjerneinflasjonen over tid blir 2,5 prosent, mens Norges Bank selv har fastsatt tidshorisonten til to år.

Nå må Svein Gjedrem & co. bli mer fleksibel, råder økonomene. Det tar ofte mer enn to år før effektene av en renteendring har fått full effekt i økonomien, og tidshorisonten bør derfor være lenger enn to år, konkluderer de.

Gjedrem kritiserer kritikerne
Sentralbank Svein Gjedrem sier han nøye vil vurdere rådene fra ekspertpanelet, men at han ikke har noen umiddelbare planer om å endre kurs.

- Rapporten fra Norges Bank Watch gir ikke sterke holdepunkter for å avvike fra våre tidligere vurderinger, framholder han.

Gjedrem mener Norges Bank Watch ikke har gått grundig nok inn i bakgrunnen for den utviklingen som norsk økonomi har hatt de seinere årene når de kritiserer sentralbanken for å ha bommet på inflasjonsanslagene.

Sentralbanksjefen påpeker at den uvanlig lave kjerneinflasjonen i 2003 skyldes økt produktivitet i økonomien som følge av at konkurransen har blitt mer intens. Dessuten har prisen på noen viktige importvarer falt kraftigere enn forutsatt.

- Et tredje forhold er ettervirkninger av styrkingen av kronekursen gjennom 2002 på konsumprisene, understreker Gjedrem.

Hva mener du, tar Svein Gjedrem feil eller tar kritikerne feil? Si din mening i kommentarfeltet under.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag