Gå til sidens hovedinnhold

- Her skryter han av loven han vil bryte

- Slipper han unna med dette er den poengløs.

HTML EMBED
var s1 = new SWFObject('http://www.stortinget.no/Web/Flash/MediaStreaming/player.swf', 'theplayer', '980', '550', '9.0.124', '/Web/Flash/MediaStreaming/expressInstall.swf'); s1.addParam('allowfullscreen="true" ', 'true'); s1.addParam('allowscriptaccess', 'always'); s1.addParam('wmode', 'transparent'); s1.addVariable('file', '/2011/H264-full/Storting/01/11/stortinget-20110111-095653_2m.mp4'); s1.addVariable('start', '596'); s1.addVariable('streamer', 'rtmp://sndp.stortinget.no/file'); s1.addVariable('autostart', 'true'); s1.addVariable('stretching', 'exactfit'); s1.addVariable('type', 'rtmp'); s1.addVariable('displayclick', 'fullscreen'); s1.addVariable('bufferlength', '4'); s1.addVariable('provider', 'rtmp'); s1.addVariable('playerready', 'playerReady'); s1.write('player'); document.getElementById("player").SetReturnValue = function() { }

Håvard Skogstad mener at Olje- og energiminister Ola Borten Moe på en utspekulert måte «stjeler» odelsretten hans.

Bakgrunnen til Skogstads utspill er at Borten Moe har inngått en kjøpskontrakt på 2,5 millioner kroner for nabojorden til sin egen eiendom på Leinstrand, 10-15 minutter utenfor Trondheim sentrum.

I tillegg ble det inngått en kjøpsavtale om at Ola Borten Moes bror Ingvar skulle kjøpe resten av eiendommen, som består av et tun med flere bygg.

Skogstad mener at Borten Moes familie forsøker å omgå både odels- og konsesjonsloven ved å kjøpe eiendommen oppstykket.

LES MER HER:

- Ola Borten Moe rapper huset mitt

- Hva om han hadde påstått at jeg hadde voldtatt ham med et kaffebrett ...

- Borten Moe forsvarer Odelsretten på Stortinget, men i praksis gjør han narr av den. Hvis han slipper unna med dette, er det ikke noe poeng med odelsrett i Norge i dag, sier Skogstad til Nettavisen NA24.

Skogstad peker med dette tilbake til 2011, da Stortinget hadde en stor gjennomgang av Grunnlovens paragraf 107, om å stryke odels- og åsetesretten.

Støttet odelsloven
Saksordfører var Ola Borten Moe som fra talerstolen den 11. januar det året blant annet sa følgende:

«Disse instituttene representerer lange tradisjoner i norsk lov og i norsk kultur. Det er knapt noen institutter som vi har hatt med oss lenger, de strekker seg helt tilbake til all kjent norsk historie.»

«Forslagsstillerne hevder i sine forslag at instituttene er i strid med prinsippene om frihet og eiendomsrett og at de legger uheldige bånd på strukturutviklingen og hemmer utviklingen mot et lønnsomt og robust landbruk.»

«Jeg har lyst til å tilføye at dette har vært en gjenganger av en diskusjon, faktisk helt siden Eidsvoll og 1814. Et likelydende forslag fikk faktisk flertall midt på 1850-tallet, men ikke grunnlovsflertall. Det er derfor grunnlag for å si at de forslagene vi nå handsamer, ikke er et utrykk for noen nye tanker.»

«Vi som forsvarer odels- og åsetesretten, er ikke bare opptatt av tradisjon og historie, men viktigst av alt – også av den sikkerheten og fastheten instituttet representerer rundt det som har vært idealet gjennom 1.000 år, nemlig sjøleiende og frie norske bønder.»

«... for det er ikke bare odels- og åsetesinstituttet som angripes, også konsesjonsloven, med prisregulering, boplikt, alle former for offentlige reguleringer, angripes systematisk av høyresiden i norsk politikk. Det betyr at det fra opposisjonens side igjen er sånn at det er kapitalen som skal slippes til på norske bygde, og at det er kapitalen som igjen skal være styrende for hvem det er som skal ha kontroll med jord- og skogsressurser i Norge.»

«Så kommer spørsmålet: Finnes det uheldige konsekvenser og utslag av odelsretten og åsetesretten? Ja, det skal jeg være ærlig å innrømme, det gjør det selvsagt.»

Alt Borten Moe vil si om dette i dag er:

- Jeg er veldig for odelsloven, og nå har regjeringen lagt opp til en forenkling av loven slik at det blir lettere å omsette jordbrukseiendom, sier Borten Moe til Nettavisen NA24.

- Kan tjene mer
Håvard Skogstad derimot er av en helt annen oppfatning.

- Dette er misbruk av loven, og Trondheim kommune burde avvist å behandle søknad om konsesjon og fradeling stykkevis og delt, sier Skogstad.

Han mener at Ola Borten Moe og hans bror omgår loven på en finurlig måte.

Ved å splitte eiendommen i to, er det lettere å få aksept for odelsfrigjøring og i praksis betyr det også at selger kan få mye mer for eiendommen. Solgt under ett kan ikke kjøpesummen være høyere enn at det er mulig å drive forretningsforsvarlig landbruksdrift på eiendommen.

Trolig ville en samlet pris på rundt fire millioner kroner vært maks taket. Nå har Borten Moe kjøpt landbruksarealet for 2,5 millioner alene, mens kjøpesummen for huset ennå ikke er kjent, men ligger trolig på godt over fire millioner.

- Vi antar at kjøpesummen ligger over fire millioner for huset. Bruker man en til to millioner på oppussing, så kan man glatt selge gårdstunet for mellom åtte og 10 millioner, sier Skogstad.

Søksmål
Avtalene om salg ble inngått april 2011 og søkerprosessen satt i gang rett etter i april/mai. Fradeling ble innvilget. Sommeren 2011 får odelshaverene vite om avtalene.

- Våren/sommeren 2011 flytter selger. Selger drev ikke selv marka, men den var forpaktet bort til en annen gård. Så fant det sted en god del rehabilitering av bygningsmassen noe Ingvar Borten Moe gjennomførte, sier Skogstads advokat Inge Grøndalen

- Skogstad og de to andre odelshaverne krevde gården løst på odel og gikk til sak 15. desember 2011 i Sør Trøndelag tingrett i Trondheim, sier Grøndalen.

Da ble både selger og begge Borten Moe-gutta saksøkt, hvor de krevde sin odel.

- De som ble saksøkt sa at de ikke hadde rett på odel. Dette hadde sammenheng med at dette krevdes en situasjon, salg, arv og så videre. Ola Borten Moe sa han ikke var eier ennå, fordi hans erverv var betinget av at den dyrkede marken var fraskilt, noe den ennå ikke var, sier Grøndalen.

Borten reagerer
Statsråden avviser at han gjør noe galt.

- Det er et ærlig og rederlig kjøp. Jeg skal ha den samme behandlingen som alle andre, sier Ola Borten Moe til Nettavisen NA24.

- Er ikke dette en omgåelse av odelsloven?

- Nei, på ingen måte. Tvert imot. Du har en kjøper og en selger og i dette tilfellet har jeg kjøpt jorda for 2,5 millioner kroner. Det er sånn man handler eiendom. Det er ikke noe mindre mystisk enn det, sier Borten Moe.

Skogstads oppførsel får også selger Gry Elen Lauglo til å reagere.

- Jeg synes det er meget ufint og ubehøvlet av Skogstad, sier hun.

- Han har aldri hatt noe eierforhold til huset. Det er mitt og mine barns hus og det var min far som bygde det. Han har aldri satt sin fot på gården eller hjulpet til her, på i hvert fall så lenge som jeg kan huske, sier hun.

Kansellerte kjøpsavtale
Ola Borten Moe ønsker ikke å kommentere brorens angivelige huskjøp.

- Det er et avtaleforhold som jeg ikke er part i. Det eneste jeg vil si, er at avtalen er hevet, er alt han vil si.

Ingvar Borten ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen NA24.

- Jeg er ingen part i saken, sier Borten Moe til Nettavisen NA24.

Lauglo bekrefter at avtalen med Ingvar Borten Moe har blitt kansellert.

Nå behandler Statens landbruksforvaltning saken.

Taper Skogstad saken, vil han trolig ta saken videre til retten.

- Taper vi, vil vi nesten garantert, prøve saken for domstolene, sier Grøndalen.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget