Gå til sidens hovedinnhold

- Ingen renteendring onsdag

Det blir ingen renteendring på onsdagens møte i Norges Bank. Det er analytikerne enige om. Om renteutsiktene videre framover spriker spå dommene atskillig.

Førstkommende onsdag samles styret i Norges Bank for å vurdere rentenivået. Ingen tror at dagens foliorente på 2,5 prosent vil bli endret på dette møtet. Ingen tror heller at den såkalte grunnholdningen vil bli endret. Det vil si at sentralbanksjefen ikke vil gi noen signaler om neste renteendring blir et kutt eller en heving.

Ingen ser for seg noen renteendring før et stykke ut i 2004. Men når den første endringen kommer og hvor mye renta eventuelt vil bli hevet det kommende året er det ulike prognoser om.

Til 4,5 prosent

DnB Markets forventer at renta vil øke til 4,5 prosent ett år fram i tid, mens andre analysehus ikke tror den vil komme høyere enn 3 eller 3,5 prosent når vi skuer tolv måneder framover.

DnB Markets tror den første renteendringen kommer i andre kvartal neste år, antakelig på forsommeren.

-Bakgrunnen er det synet vi har på utviklingen både i norsk og internasjonal økonomi, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Markets til NTB.

Ifølge Aamdal er et omslag internasjonalt allerede godt på vei.

Han sier at de for Norges del ser for seg en god vekst i privat forbruk, at låneetterspørselen holder seg ganske høy inn i nyåret samtidig som arbeidsledigheten ventes å stagnere og falle når vi kommer litt ut på nyåret.

-Når bildet av en god vekst og omslag i arbeidsmarkedet ser ut til å ha festet seg, så er det grunnlag for å heve renta igjen. Men ikke som et ledd i å stramme inn økonomien, men mer for å lette på gassen, mener Aamdal.

Neste høst

De fleste andre tror ikke en renteendring vil komme før neste høst. En rundspørring TDN Finans har gjort viser at de fleste tror renta vil ligge på 3 eller 3,5 prosent neste høst,

Gjensidige NOR skriver i sin månedsrapport for oktober at renta vil forbli 2,5 prosent langt utover i 2004.

"Isolert sett er renta i dag trolig for høy til å gi en inflasjon på 2,5 prosent om to år", påpekes det i rapporten. Gjensidige NOR-økonomene tror likevel på en heving til 3 prosent innen tolv måneder ut fra troen på at den økonomiske veksten tiltar og at en forsiktig korreksjon fra dagens lave rentenivå er en forsikring mot presstendenser og finansielle ubalanser fram i tid.

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser