*Nettavisen* Økonomi.

- Nå må hun vise at SV ikke diskriminerer menn

Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Ber likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen ta grep.

19.04.12 12:32

Et ferskt vedtak fra Likestillings- og diskrimineringsnemda slår fast at norske menn diskrimineres av gjeldende praksis rundt fastsettelsen av størrelsen på barnebidrag. Les hele nemdas vedtak her.

Den konkrete saken som nemda behandlet dreide seg om en bidragsbetaler som måtte betale vesentlig mer i barnebidrag fordi ekskona fikk nye barn med ny mann og frivillig gikk ned i lønn for å være hjemme med de nye barna.

Lysbakken anket
I et tidligere vedtak uttalte også Likestillings- og diskrimineringsombudet at gjeldende praksis er brudd på likestillingsloven og en indirekte diskriminerng av norske menn. Ombudets vedtak ble imidlertid anket av tidligere statsråd Audun Lysbakken og havnet dermed i nemnda for endelig behandling.

På spørsmål fra NA24 om likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen vil etterleve vedtaket og endre gjeldende praksis, og om menn som i mange år har betalt for mye i barnebidrag vil få penger tilbake, svarer departementet slik i en epost til NA24:

"...Departementet har fått avgjørelsen fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda og skal nå gå gjennom denne avgjørelsen..."

Vil ha fortgang
Nestleder i Stortingets Familie- og kulturkomitee Solveig Horne (Frp) har sett seg lei på det hun mener er trenering av saken.

- Det er flott at departementet sier det skal gå gjennom og se på saken, men jeg krever handling og det raskt. Vi har en sak til behandling i komiteen som har stått på vent i lang tid fordi vi har måttet vente på nemdas vedtak etter at Lysbakken anket avgjørelsen fra ombudet, sier Horne til NA24.

Horne viser til at Likestillingnemndas vedtak sier at at gjeldende praksis er diskriminerende overfor menn og at Likestillingsdepartementet ikke har implementert tidligere vedtak i Stortinget.

- Jeg forventer at statsråd Inga Marte Thorkildsen følger dette opp og gjør de vedtak som må til for å få dette på plass raskt, sier Horne.

Flertall på Stortinget for endring
Hun utfordrer nå regjeringspartiene på stortinget til å støtte et representantforslag som ifølge Horne er i tråd med intensjonene i tidligere stortingsvedtak. Forslaget har følgende ordlyd:

"...Stortinget ber regjeringen om umiddelbart – og i tråd med intensjonene i Innst. S. nr. 185 (2006–2007) og Innst. O. nr. 25 (2008–2009) – å fremme nødvendige lovendringer for å sikre at en forelder ikke skal belastes økonomisk i de tilfeller hvor ekspartneren velger å være hjemme med redusert eller ingen lønn etter å ha fått nytt barn med ny partner..."
Hele forslaget kan du lese her.

- Det er et flertall for på Stortinget for dette og nå må det bli slutt på SVs trenering av denne saken, sier Horne.

Saksordfører for forslaget, stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande fra regjeringespartiet Ap deler Hornes oppfatning av saken.

- Jeg er glad for nemndas konklusjon. Det er helt i tråd med våre holdninger. Det er viktig i denne saken, og for å unngå lignende saker i fremtiden, sier Stokkan-Grande til NA24.

- Kan være en sak for kontrollomiteen
Horne mener det er alvorlig hvis det også viser seg at regjeringen ikke har fulgt opp tidligere stortingsvedtak.

Ifølge representantforslaget har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet unnlatt å følge opp tidligere stortingsvedtak. I forslaget heter det blant annet:

"...Familie- og kulturkomiteen avgav sin Innst. O. nr. 25 (2008–2009) 27. november 2008, hvor komiteen sluttet seg til forslagene i proposisjonen. Etter dette hadde dermed departementet plikt til å implementere endringene i forskriften. Forskriften er endret 15. desember 2008, men ikke i tråd med Stortingets intensjon. I den oppdaterte forskriften § 4 siste ledd heter det at «Inntekta blir ikkje rekna for å vere vesentleg lågare dersom forelderen har ei inntekt som er opp til 20 pst. lågare enn det han eller ho elles burde kunne oppnå», noe som er i åpenbar strid med den opprinnelige intensjonen i saken..."

- Dersom statsråden ikke nå tar grep er det ikke umulig at vi må bringe saken inn for kontrollkomiteen, sier Horne til NA24 og tillegger: - SV mener jo selv de er partiet som kjemper for likestilling og mot diskriminering. Nå kan de bevise at dette også gjelder overfor menn, sier Horne.

Jubel etter vedtaket
Familiefar og bidragsbetaler Øystein Ormseth (41) jubler på vegne av seg selv og flere tusen norske menn over vedtaket fra nemda. Han har i lang tid kjempet for å få omgjort det han føler er en svært urettferdig praksis.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Privat.

Eter at han i november 2011 sto frem i NA24 og fortalte sin sak "- De tvinger meg til å betale for andres barn" har reaksjonene vært enorme.

- Det er bare ikke riktig at man skal betale for andres barn på den måten som departementet og NAV tvinger norske menn til å gjøre, sier Ormseth til NA24.

Ormseth mener det finnes mange akseptable grunner til at en forelder kan ha redusert inntekt og at den økonomiske belastningen for å forsørge felles barn dermed må fordeles på nytt.

- Derimot er det helt opplagt at den nye familieenheten må bære de økonomiske konsekvensene det er å få ytterligere barn. Det å kreve at at en ekspartner skal sponse den nye familieenhetens ønske om å være hjemme lenger med sitt nye barn er både frekt og urimelig. I de saker hvor NAV er de som fastsetter bidragene er det som oftest allerede en opphetet situasjon mellom ekspartnere. Dagens praksis er svært uheldig og er som å kaste bensin på bålet, sier Ormseth.

- Flaut for likestillingsdepartementet
Han mener det må være ekstra flaut for et likestillingsdepartement å bli tatt i å bryte likestillingsloven.

- Derfor er det gledelig å se at likestillingsombudets rolle fungerer og at i hvert fall de kan se hvor urimelig dagens praksis er, sier Ormseth.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ved statsråd Inga Marte Thorkildsen er forelagt Hornes uttalelser, men har foreløpig valgt å ikke kommentere saken ytterligere overfor NA24.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.