Gå til sidens hovedinnhold

- Norge trenger ikke skattelettelser

De aller fleste har mer penger å rutte med enn noensinne. Norge trenger ikke skattelettelser nå, skriver SVs Øystein Djupedal i en kronikk.

Norge trenger ikke skattelettelser

av Øystein Djupedal, finanspolitisk talsmann for SV.

En god skole for alle, et helsevesen som hjelper dem som trenger det, kollektivtilbud som bringer folk dit de skal - alt dette og mye mer av det vi kjenner som den norske velferdsstaten er avhengig av skatteinntekter til det offentlige. Samtidig gjør rekordlav rente at de aller fleste har mer penger å rutte med enn noensinne. I denne situasjonen trenger Norge gode fellesskapsløsninger mer enn skattelettelser.

På lang sikt er en av Norges store utfordringer å finansiere pensjoner for de store årskullene som blir pensjonister fra 2010 og framover. Beregninger fra pensjonskommisjonen viser at dette alene vil øke skattenivået som andel av verdiskapningen fra dagens 6 pst. til ca 20 pst. i 2050. Sjøl med innstrammingene i pensjoner for de med lave og middels lønninger som pensjonskommisjonen foreslår, vil pensjoner kreve ca 12 pst. av alt vi skaper. I tillegg kommer økte utgifter til helse- og omsorgstjenester. Avkastningen fra oljefondet vil bare dekke en liten del av dette.

Med mindre dagens regjeringspartier ønsker å stramme vesentlig inn på pensjonene, er skattelettelsene de lover av høyst midlertidig karakter. SV vil advare mot en slik populistisk linje i skattepolitikken.

Vinnerne i regjeringens forslag til skatteopplegg er dem som har arbeidsinntekt over 900 000 kroner, og så stor formue at de betaler formuesskatt. For eksempel vil en som tjener 2,5 mill og har formue på 5 mill, få ca 170 000 mindre skatt.

Har du inntekt på 350 000 og ingen formue må du nøye deg med ca 3500 kroner i skattelettelse. Men det er før effekten av reduserte fradrag er beregnet. Har du inntekt på 200 000 blir utbyttet enda lavere - rundt 1500 kroner. Tjener du under 100 000 vil du faktisk få skatteskjerpelse.

En slik fordelingsprofil er sjølsagt uakseptabel for SV. Dette forbedres noe av skatt på aksjeutbytte, men effekten av denne er mindre enn av redusert formuesskatt alene. SV vil arbeide for at skattesystemet fremdeles skal bygge på at de som har sterkest rygg skal ta det tyngste løftet i finansieringen av fellesgodene.

Alle som er opptatt av å bevare og utvikle velferdsstaten, må være opptatt av at skattesystemet er best mulig. Det betyr at skattene skal samles inn på en måte som gir færrest mulig skadevirkninger for økonomien, samtidig som skattesystemet bidrar til en mer rettferdig fordeling.

SV har i en årrekke påpekt urettferdigheten i den store forskjellen mellom skatt på kapital- og arbeidsinntekter. Dette medfører at mange bruker mye krefter på å få arbeidsinntekt beskattet som kapitalinntekt. For dem som ikke kan få til dette, betyr det vesentlig høyere skatt enn det de rikeste betaler på sine inntekter. En utbytteskatt er et viktig skritt for å gjøre noe med denne urettferdigheten. SV støtter dette.

Modellen Regjeringen har valgt med et fradrag tilsvarende risikofri rente på investert kapital har imidlertid to viktige svakheter. Fradraget diskriminerer eiere av kapitalintensivt næringsliv, særlig på bekostning av suksessrike kunnskapsbedrifter. Også fordelingsmessig er dette uheldig - jo større kapital du har investert, jo større blir fradraget. SV vil derfor vurdere andre modeller som bedre møter kravene til en dynamisk økonomi og rettferdig fordeling.

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley