*Nettavisen* Økonomi.

Pernille Huseby

- Regjeringen jukser med ruskroner

En hånd som holder i sedler av norske tusenlapper.

Vi er skuffet over at Regjeringen ikke gir mer enn 150 millioner kroner til Opptrappingsplanen for rusfeltet neste år, skriver Pernille Huseby. Foto: Shutterstock

Skuffelsen var stor da vi innså at siste året av Opptrappingsplanen for rusfeltet endte med talltriksing og løftebrudd.

Da planen ble lansert med brask og bram i 2015 var løftet at kommunene og andre instanser på rusfeltet skulle få 2,4 milliarder kroner i økte bevilgninger for å kunne trappe opp innsatsen overfor mennesker med rusproblemer. På områdene ettervern, oppfølging etter straffegjennomføring og behandling.

Her kan du lese Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 - 2020).

Det første året ble det bevilget en god sum, men siden har vi sett en jevn nedtrapping i opptrappingen. Siden 2020 er planens siste år, var vi ekstra spente da statsbudsjettet ble lagt frem 7. oktober.

Sier planen er overoppfylt

For at regjeringen skulle holde løftet sitt var det nødvendig med en bevilgning på om lag 650 millioner kroner til formålet. Men regjeringen satte av 150 millioner kroner i frie midler til kommunene. Regjeringen hevder de har overoppfylt planen og viser til 500 millioner kroner under «Boligsosialt arbeid 2016 - 2019», som stammer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Dette er penger som opprinnelig ikke var med i planen, og blir etter vårt syn juks. For kommunene som har planlagt å øke innsatsen på viktige områder i tjenestene til mennesker med rusproblemer, og ikke minst de som trenger hjelpen mest, er dette et gedigent løftebrudd. Her har regjeringen vært kreativ med bokføringen.

Rusmestring i fengslene

Vi er skuffet over at det ikke settes av mer penger til å dekke det planen er ment å oppfylle. Pengene trengs sårt for eksempel til å styrke rusmestringsarbeidet i fengslene som skal gi innsatte muligheten til å bli rusfri under straffegjennomføring.

For ikke å glemme ettervernet, etter både straffegjennomføring og behandling, der tett oppfølging og muligheten til et liv uten rus er viktig. Og ikke minst muligheten til å få et nettverk, delta i aktiviteter og å få arbeidserfaring. Der er det fortsatt store, udekkede behov.

Bruker pengene til noe annet

I flere år har vi sett at kommuner bruker midler i opptrappingsplanen til andre formål. Noe som bekreftes i en rapport fra Telemarksforskning som viser at kun 41 prosent av kommunene bruker opptrappingsmidlene i tråd med statlige føringer.

To eksempler er Oslo som har brukt over 43 millioner kroner på aktivitetsskolen (SFO), og Tromsø som kutter 18 millioner fra budsjettet til Enhet for psykisk helse og rus. Vi har derfor bedt om øremerking i flere år for å sikre at pengene kommer fram.

Kommunene kan mene at SFO, eldreomsorg eller sykkelveier er viktigere, men intensjonen med opptrappingen er at de mest sårbare iblant oss skal få et løft - og den hjelpen de trenger og fortjener.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.