*Nettavisen* Økonomi.

- Sykehusene skal pusses opp

Foto: Aas, Erlend (SCANPIX)

Mer penger til vedlikehold av sykehus og flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger.

26.01.09 12:08

I tiltakspakken regjeringen foreslo mandag, bevilges én milliard kroner ekstra til oppgradering og vedlikehold av sykehus. I tillegg skal det gis tilskudd til bygging av ytterligere 1500 plasser i sykehjem og omsorgsboliger i 2009.

- Det er et stort behov for oppgradering og vedlikehold ved mange av landets sykehus. Med disse pengene kan helseforetakene raskt sette i gang en rekke svært nødvendige vedlikeholdsprosjekter, sier helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

LES: Her er tiltakspakken

Mest til Sør-Øst
Forslaget innebærer at det bevilges én milliard kroner til oppgradering og vedlikehold av sykehus, utover det som ligger i de vedtatte budsjettene for 2009. Tiltakene skal gjennomføres innenfor foretakenes helhetlige ansvar, slik at driftsmessige konsekvenser håndteres innenfor de regionale helseforetakenes ordinære budsjetter.

Midlene foreslås fordelt på følgende måte:

* Helse Sør-Øst RHF 540 mill. kroner.

* Helse Vest RHF 188 mill. kroner.

* Helse Midt-Norge RHF 144 mill. kroner.

* Helse Nord RHF 128 mill. kroner.

Klikk på bildet for å forstørre.

Bygger flere plasser
Regjeringen foreslår i tiltakspakken å øke investeringstilskudd til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger slik at det i 2009 kan gis tilsagn til 2500 boenheter. Dette er 1500 flere enheter enn opprinnelig vedtatt i budsjettet for 2009.

- Regjeringen har en ambisiøs plan for utbygging av sykehjem og omsorgsboliger. Med forslaget forserer vi planen, og kan sette i gang bygging av enda flere boenheter i 2009. Dette er tiltak som raskt kan settes i verk, og som vil gi behov for arbeidskraft over hele landet, sier Hanssen.

Bevilgningen for 2009 foreslås satt opp med 156,6 millioner kroner til 261 millioner kroner. Samlet tilsagnsramme for de 2500 enhetene utgjør 1,3 milliarder kroner, fordelt over fire år.

Bred pakke
Regjeringen går i pakken hardere til verks en kolleger i resten av Europa, hvor signalene går ut på en pakke tilsvarende 1,5 prosent av brutto nasjonalbudsjett. Den norske regjeringen vil bruke 2,3 prosent av landets BNP.

Den såkalte «Bankpakken» skal romme nye tiltak for lån til næringslivet og husholdningen, og legges fram 9. februar.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.