Friske meninger

- Byrådets kamp mot handelsnæringen er ikke verdt å le av

Opprørt eks-samferdselsminister:

FÅR KRITIKK: Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir Oslos byråd tung kritikk for tiltakene mot bilkjøring. På bildet er byrådsleder Raymond Johansen, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen under lansereingen av byrådets nye klimastrategi.

FÅR KRITIKK: Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir Oslos byråd tung kritikk for tiltakene mot bilkjøring. På bildet er byrådsleder Raymond Johansen, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen under lansereingen av byrådets nye klimastrategi. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Mens byrådet drømmer om flere syklende til Glasmagasinet, så er det mer realistisk at resultatet blir flere varebiler som leverer pakker fra nettbutikker.

Av Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister og nestleder i Frp

Oslo-byrådets ekstreme tiltak mot bilen vil svekke handelsnæringen i deler av byen. Er det virkelig den utviklingen vi ønsker?

Vase-vas

Frp har advart mot Oslo-byrådets intense krig mot biler. Den skaper store utfordringer og kostnader i hverdagen - både for folk og næringsliv. Nettavisen mener Frp bommer fordi man i et eksempel sier det er blitt vanskelig å få med seg en vase hjem fra butikken i sentrum.

SV hiver seg på ved å latterliggjøre debatten. Ja, vaser er ikke det man kjøper oftest i hverdagen. Det finnes bedre eksempler.

Drit nå likevel i den konkrete gjenstanden, poenget er like relevant. Byrådets politikk svekker næringslivet i sentrum og koster innbyggerne urimelig mye penger.

Mens man kan vitse over at folk ikke handler vaser hver dag, så bør man ikke le over at mange sentrumsbutikker er bekymret for fremtiden. Det mangler ikke på nyhetssaker om hvordan netthandel konkurrerer ut store kjøpesenter i USA. Da burde man reflektere litt over konkurranseevnen til handelsstanden i norske bysentrum.

Den styrkes ikke når det blir vanskeligere for kundene å oppsøke butikkene. Selv i en by så er det ikke slik at alle bor i gangavstand til alle tjenester og butikker. Og når Nettavisen nærmest omfavner Foodora som en løsning, så tror jeg ikke noe på det.

Et kjapt søk viser at det ville kostet meg rundt 100-lappen å få Foodora til å levere meg en pizza i Oslo. Slike ekstra omkostninger kan ikke sentrumsbutikkene ta, uansett om det er vaser, kjøkkenmaskiner, puter eller nattbord. Oslo-byrådet tror de får noen færre privatbiler i sentrum, men resultatet er også langt flere varebiler som leverer pakker bestilt på nett, levert fra store varelagre utenfor sentrum.

Byene blir ikke fri for kjøretøy

Byrådet later som om deres politikk vil gi en masse veier uten motoriserte kjøretøy.

De forteller at barn skal kunne leke i gatene, folk skal kunne rusle og spasere der trafikken i dag går. Alt dette fordi privatbilene blir borte. Men disse bilene utgjør bare en ørliten brøkdel av trafikken i gatene. Det er busser, drosjer, tjenestebiler, varebiler, renovasjonsbiler og lignende som utgjør den store andelen av trafikken.

Selv om privatbilen blir borte så vil fortsatt ikke barn kunne leke fritt i disse gatene, for trafikken vil fortsatt være der. Ja, noen gater vil bli gågater, og det har ingen partier noen motforestillinger mot. Men at hele bydeler nærmest blir kjøretøyfrie soner, det er feil.

Historieløs livsløgn

Det er noe historieløst over et byråd som forteller sine innbyggere at Oslo sentrum har vært designet rundt privatbilen inntil de siste få årene. Det er åpenbart usant. Ta en titt på bilder av Oslo for 30 og 40 år siden. Da kjørte bilene over Rådhusplassen, ja til og med toget gikk i gatene gjennom Oslo. Da var byen designet rundt bruk av bil.

Men det er lenge siden tidligere byråd begynte å lede trafikken bort fra der folk bor.

Dette viser også igjen på statistikken. Til tross for befolkningsvekst, så gikk biltrafikken inn til sentrum ned under forrige byråd. Antall kollektivreisende økte med nesten 50 prosent de siste årene før dagens byråd tiltrådte. Fakta er altså stikk motsatt av inntrykket dagens byråd forsøker skape!

Det er også tydelige fysiske bevis på dette. Hele rekken med skyskrapere ved Oslo S («Barcode») er designet for å støtte opp om kollektivknutepunktene slik at folk ikke skal trenge å kjøre bil. Det er lenge siden den «gamle verden» MDG advarer mot eksisterte. Dagens byråd lever på en livsløgn.

Skalkeskjul for avgifter

Men det er ikke tilfeldig.

Den rød-grønne livsløgnen om bilfylte byer er hele forsvarsverket for deres usosiale og hårreisende økning i antall bomstasjoner rundt Oslo, samt alle restriksjonene/kostnader de innfører mot bileiere i byen.

Gang på gang hevder MDG/AP at alle andre vil fylle byene med biler og forurensing, og at byrådet er eneste forsvarer av rent miljø. Det er tull og tøys, som eksemplene ovenfor bekrefter. Biltrafikken og forurensingen gikk ned under tidligere byråd.

Bedre veier i distriktene skader ikke Oslo

Det er også helt feil når MDG/AP hevder bygging av bedre veier vil gi mer trafikk inn i Oslo. La oss løfte blikket litt.

Ja, det bygges langt mer vei nå enn under rød-grønn regjering. Det er jeg stolt over! Mens forfallet på veinettet økte under rød-grønn regjering, så går forfallet nå ned. Det mener jeg er bra, ikke dårlig.

Det er derimot feil når byrådet hevder denne veisatsingen er en trussel mot bymiljøet i Oslo.

Motorveiene som bygges ligger jo ikke i Oslo. De går forbi Arendal og Porsgrunn, til Hamar og Lillehammer, på Vestlandet, nord og sør for Trondheim. Disse vil ikke påvirke hverdagsreisende inn og ut av Oslo. Tilsvarende - veibevilgningene i Nord-Norge er tredoblet under dagens regjering.

Jeg er trygg på at knapt noen av bilistene der drømmer om å besøke MDG på Grünerløkka.

Det er helt meningsløst når Ap som konsekvens i statsbudsjettet 2019 foreslår å kutte bevilgninger til fylkesveier rundt i landet. Det er enda mer meningsløst når SV foreslår å strupe investeringenetili nye riksveier. Dette er jo ikke penger som i 2019-budsjettet går til motorvei i Oslo. Det er penger som går til bedre veier på Vestlandet, på Sørlandet, i Innlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. Det er egentlig utrolig at media i distriktene ikke forteller sine lesere hva slags politikk opposisjonen i Stortinget foreslår.

Bedre E18 gir ikke mer trafikk i Oslo Sentrum

Byrådets fortelling om regjeringens veisatsing er med andre ord feil.

Tilsvarende bommer byrådet når de later som om den kommende investeringen i E18 gjennom Bærum og Asker er en trussel mot byluften i Oslo. Byrådsleder Raymond forteller sine velgere at dette er en 16-felts motorvei som skal pøse biler inn i Oslo sentrum. Det er tull og tøys og en del av byrådets livsløgn til velgerne. Ikke noe sted snakker man om en 16-felts motorvei.

Det ville jo vært hårreisende overdimensjonert og fullstendig unødvendig kostbart. Motorveien er 3+3-felt. Det blir seks felt, ikke 16. Matematikk er da ikke så vanskelig?

Tilsvarende hårreisende er det at byrådet ikke har forstått hva prosjektet består av, selv etter snart fire år med makt i Oslo. Det er jo ikke slik at trafikken på E18 skal inn til Oslo sentrum. Det har til og med TØI-forsker Tennøy bekreftet.

Knapt noe av trafikken skal inn i Oslo sentrum, har hun påpekt. Det er trafikk til utkanten av byen, omkringliggende kommuner og gjennomgangstrafikk. E18-prosjektet er for Asker og Bærum det som Operatunnelen er for Oslo sentrum - et fantastisk miljø- og kollektivprosjekt, som også gjør hverdagen bedre for bilistene og innbyggerne.

Prosjektet vil kraftig styrke konkurranseevnen til bussreisende og syklister. Og det vil kraftig redusere støy og forurensing fra de som av ulike grunner måte kjøre bil. Naboene til dagens vei har tross alt nesten 100.000 biler forbi sine hager og butikker, hver dag. Operatunnelen gjorde at motorveien forbi Oslo S ble lagt under jorden og skapte rom for en fantastisk ny byutvikling i Oslo. Jeg nekter å tro at noen egentlig savner den gamle motorveien. Men byrådets logikk tilsier at Operatunnelen aldri skulle vært bygget, fordi i deres syn så er alle nye veiprosjekt med å legge til rette for bilister. Det er fullstendig misforstått.

Byrådet kjemper egentlig mot bilen - ikke mot forurensingen

Men det bunner i hva dette egentlig handler om. Når alt kommer til alt handler det jo ikke om konkrete miljøeffekter, eller om kø. Byrådets kamp handler om bilen som sådan.

«Å kjøre bil skal bli som å røyke» sa byråden for samferdsel i Oslo i 2015.

Jeg mener utviklingen nå gir grunnlag for optimisme. Vi ser at utslippene fra veitransport går ned. Vi ser at fremtidens kjøretøy blir utslippsfrie. Vi ser at Norge har høyest trafikksikkerhet/lavest antall trafikkdrepte i hele verden. Med andre ord - miljøargumentene mot bilistene smuldrer gradvis bort. Men byrådets kamp er ikke mot forurensingen, men mot bilen.

Med rød-grønt styre i nabofylkene og i regjering ville den ekstreme politikken til Oslo-byrådet blitt enda tydeligere.

Egentlig ønsket de jo langt høyere takster og langt høyere belastning for innbyggerne. Byrådsleder Raymond Johansen var kjempeaggressiv mot at dagens regjering skulle ha en mening om bompenger i Oslo, for han visste Frp var i mot.

Takstnivået ble heldigvis forhandlet ned i møte med borgerlige partier. Kampen mot bompenger har pågått lenge før innbyggerne nå ser konsekvensene av den rød-grønne politikken som flertallet av velgere i Oslo stemte for i 2015. Selv om FrP har kjempet mot økningen i bompenger i Oslo, så ga velgerne mandat til byrådet om å øke de. Jeg håper velgerne nå ser at de har fått en kraftig overdose, og heller foretrekker det motsatte.

Ja til bedre luft

Jeg tror på byrådet i Oslo når de snakker om engasjementet for bedre luftkvalitet og redusert forurensning. Målsetningene deler jeg. Som familiefar, aktiv syklist, samfunnsengasjert person - så ønsker jeg levende byer som er trygge, rene og trivelige. Problemet er ikke de store målene. Problemet er livsløgnen byrådet serverer og de ubalanserte løsningene de hevder må til.

Bruk handlingsrommet, ikke plyndre innbyggerne

Handlingsrommet til byrådet i Oslo har blitt kraftig forbedret med dagens regjering. Faktum er jo at dagens borgerlige regjering har mangedoblet statens bevilgninger til kollektivsatsing i Oslo/Akershus.

Mens den rød-grønne regjeringen de fleste år bevilget null kroner til ekstrasatsing på kollektiv, så er summen nå økt til mange hundre millioner kroner årlig. I tillegg har regjeringen kraftig økt satsingen på jernbane, noe som for Oslos del betyr flere hundre avganger daglig. Og, regjeringen har mer enn doblet bevilgningene til sykkelveier.

Det er trist Oslo-byrådet ikke har brukt dette positivt, men i stedet valgt løsninger som splitter befolkningen, rammer næringslivet og er kraftig usosiale.

Husk at forrige borgerlige byråd klarte, selv uten statlige ekstrabevilgninger, å finne rom i egne budsjett for å bygge ut ny T-banelinje og kraftig øke satsingen på kollektivtrafikk. Dagens byråd har ikke samme evnen, og sier de kun kan prioritere mer penger til slike tiltak dersom de samtidig kan skattlegge bilistene tilsvarende.

Vet du hva - det er ikke å prioritere. Det er lureri.

Byrådet sier miljøkampen er den viktigste, men når tiltak skal gjennomføres så er det økte statlige bidrag og byrådets plyndring av bilistene som finansierer det. Det henger ikke sammen, og minner om rød-grønn miljøpolitikk sist de var i regjering.

Også da skulle de redde miljøet, og valgte løsninger som fylte byene med dieselbiler (før dieselbilene ble veldig rene). Nå, som dieselbilene ser kraftige forbedringer i miljøregnskapet, så vil de rød-grønne politikerene derimot nærmest forby dieselbiler. Det reflekterer en politikk basert mer på følelser enn fakta og fornuft.

Så kjære redaksjonen i Nettavisen. Slutt å vas om vaser.

Selvsagt vil rød-grønne sympatisører forsøke å latterliggjøre alt som kommer fra borgerlig side generelt - og Frp spesielt. Når de får villede Nettavisens kommentatorer om vaser, så koser de seg nok. Problemstillingen er mer alvorlig enn som så. Bidra derfor til å opplyse velgerne om de ulike valgalternativene de har fremfor å avspore debatten.

Som Frp-er vil jeg kjempe for å få bedre balanse i samferdselspolitikken.

Det betyr å satse på bedre veier og redusert forurensing. Jeg vil ytterligere styrke kollektivtrafikken og forholdene for syklister. Jeg vil også kjempe for at bompengene blir kuttet slik at man blir kvitt usosiale og kostbare avgiftsformer.

I 2015 valgte velgerne et byråd som tenker motsatt, og som har havnet i en grøft når det gjelder virkemidler. Jeg håper 2019 vil vise at man angrer på det valget. Det beste velgerne gjorde for bedre transportløsninger og bedre miljø var å kaste den rød-grønne regjeringen i 2013.

For Oslos innbyggere er et byrådskrifte i 2019 et tilsvarende positivt skritt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.