*Nettavisen* Økonomi.

– Goliat gir dyrere strøm

Oljefeltet Goliat fører til dyrere strøm i hele landet. Det hevder kraftekspert, som mener det er galt med slik subsidiering.

Oslo (ANB): – Dette er totalt uakseptabelt. Regjeringens opplegg er bevisst uklart for å dekke over at her skal Goliat subsidieres, sier kraftekspert Kjell Bjørndal til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han har lang fartstid i kraftbransjen og har i flere år vært direktør i Statnettkundenes fellesorganisasjon. Bjørndal viser til et svar olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mandag sendte til Stortinget om strømforsyningen til Goliat-feltet.

– Dette er et ikke-svar, sier Bjørndal. Han etterlyser politiske reaksjoner når Stortinget torsdag sier ja til Goliat-planene.

Tre milliarder
Miljø- og energikomiteen har spurt om hvordan den planlagte strømforsyningen til oljefeltet Goliat vil påvirke nettleie og strømpris i Finnmark og landet for øvrig.

– Det er ikke grunn til å regne med særlige priseffekter verken nasjonalt eller regionalt av en slik begrenset økning i etterspørselen, svarer olje- og energiministeren.

Han viser til at det planlegges for at sentralnettet i Hammerfestområdet vil bli styrket i 2017. Bygging av en ny kraftledning mellom Balsfjord og Hammerfest medfører en investering på cirka tre milliarder kroner. Kostnadene av dette vil utgjøre i underkant av ti prosent av Statnetts inntektsramme.

Andre må betale
Det framgår av brevet at Statnett kan kreve anleggsbidrag fra Goliat for deler av denne investeringen, men det står ikke at det skal kreves et slikt bidrag. Samtidig avslører ministeren at «resten må brukere i hele landet være med å betale på samme måte som for all annen nettutbygging i sentralnettet».

Riis-Johansen poengterer at de nye investeringene vil være bra for forsyningssikkerheten og ny produksjon og forbruk i hele området, ikke bare for Goliat.

– Det blir minimale lokale tariffvirkninger som følge av utbyggingen, hevder ministeren.

Bare symbolsk
Men Kjell Bjørndal mener det er grunn til å rope varsku.

– Jeg tror anleggsbidraget som kreves ved Goliat vil bli et mer symbolsk enn reelt bidrag. Det er uklart hvor mye av den nye linjen til Hammerfest som konkret skyldes Goliat. Jeg mener det er grunn til å tro at mesteparten skyldes Goliat. Dermed blir det galt å velte utgiftene over på vanlige strømkunder ellers i landet, sier Bjørndal.

– På meg virker det som at regjeringen her viderefører et gammelt og håpløst regime der det er vanlig å legge sentralnettet helt fram til døra ved kraftkrevende industri. Nå skjer tydeligvis det samme ved et oljefelt som ellers kanskje ikke ville blitt bygd ut, sier krafteksperten.

Subsidieres
Han hevder at kraftkrevende industri i dag får en skjult subsidiering på mellom 300 og 600 millioner kroner i året. Dette skjer gjennom særtariffer og ved at sentralnettet legges helt til døra slik at denne industrien også slipper utgifter til regionalnettet.

– Dette har vært en villet politikk helt fra den nye energiloven ble vedtatt i 1992, sier Bjørndal.

– Det blir galt når Goliat skal subsidieres mens utkantstrøk som Værøy og Røst ikke får regjeringens hjelp til å skaffe seg nok kraft til akseptabel pris. Det er uakseptabelt at disse øysamfunnene selv må betale for nye kraftkabler, sier Bjørndal. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.