I de siste ukene har flere bensinkunder på Sørlandet blitt utsatt for svindel, dette melder fvn.no.

Det er ubetjente 1-2-3 stasjoner som eies av Statoil som har vært utsatt for skimming.

- Vi vet at det har vært montert skimming-utstyr på stasjonene på Stoa i Arendal, Lillesand, Sørlandsparken i Kristiansand, Lier og Sande i Vestfold, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Stine Neverdal til Nettavisen.

Fredag 5. desember fikk FNH inn meldingen om at ytterligere stasjoner er blitt utsatt for svindelforsøk.

- Det er stasjoner i Kongsberg og Notodden, og her er det også mistanke om at kunder kan ha blitt svindlet, sier Neverdal

Rundt 650 kort kan være berørt av svindelforsøkene.

- Det er det antall kort som ble brukt i perioden skimmingutstyret var montert, men det er ikke dermed sikkert at svindlerne har tappet alle kortene, sier Neverdal.

I tillegg er det nå blitt funnet skimming-utstyr ved en stasjon i Tusenfryd på en 1-2-3-stasjon.

- Her vet vi ikke enda om kundene er blitt utsatt for svindel, påpeker informasjonsleder i Statoil Knut Hansen.

Saken ble varslet den 3. desember, og etterforskningen er nå satt i gang.

Vanskelig å oppklare
Politiet i Agder oppgir at de har hittil registrert at rundt 100 personer er blitt berørt av svindelforsøkene.

- Foreløpig vet vi at det er tappet rundt én million kroner til sammen ved disse 1-2-3 automatene til Statoil, sier politispesialist ved det økonomiske avsnitt i Agder politidistrikt Gjert Erik Karlsen til Nettavisen.

Informasjonsleder i Statoil Knut Hansen forteller at det er beklagelig at slikt skjer.

- Jeg skjønner at kundene føler ubehag når sånt skjer, at kortene deres blir misbrukt. Det er et bransjeproblem det vi står overfor, og i dette tilfellet gikk det ut over våre stasjoner, forteller Hansen.

Det er imidlertid en liten sannsynlighet for at slike saker oppklares forteller politiet i Agder.

- Alt av skimmingutstyr var blitt fjernet da vi fikk vite om dette. Årsaken er at det gikk litt tid før dette ble oppdaget, etter hvert som folk oppdaget at kontoene deres var belastet, sier Karlsen.

Det viser seg at kortene er blitt misbrukt i Ungarn og til dels Romania.

- Det er meget vanskelig å få tak i spor. Om gjerningsmennene fremdeles befinner seg i Norge eller er i Ungarn, er vanskelig å vite, sier Karlsen.

Årsaken er at informasjonen som svindlerne har fått tak i, kan overføres elektronisk hvor som helst i verden.

Svindlerne har vært veldig proffe. De har brukt utstyr som er meget likt det originale og det har derfor vært vanskelig å oppdage

- Svindlerne har vært veldig proffe. De har brukt utstyr som er meget likt det originale og det har derfor vært vanskelig å oppdage, påpeker Neverdal.

Knut Hansen i Statoil sier han ikke tror at de aktuelle Statoilautmatene hadde kameraovervåking.

- Dette gjør det enda vanskeligere for politiet å oppklare sakene. Det er mulig å hente ut noen spor dersom man hadde hatt bilder av gjerningsmennene og deres kjøretøy, sier Karlsen i Agder politidistrikt.

Hansen i Statoil sier at de heller har valgt andre sikkerhetstiltak, som profesjonelle aktører står for.

Ingen grunn til bekymring
Neverdal i FNH påpeker at kundene som har blitt svindlet ikke skal være bekymret.

- Bankene ordner opp i dette, og dekker alle tap. Har du mistanke om at kortet ditt er blitt misbrukt, så kontakt banken din så fort som mulig, sier Neverdal.

Hun legger til at kunder har ingen grunn til være bekymret for videre kortbruk.

- Av det totale kortbruket er det kun én promille som har vært utsatt for svindel. Og blir man utsatt, så ordner bankene opp, sier Neverdal.

Karlsen i Agder politidistrikt forteller at skimming har i den siste tiden minket i omfang.

- I det siste har bankene sikret minibankene sine meget godt. Men nå later det til at svindlere har funnet en ny nisje ved ubemannede bensinstasjoner, sier Karlsen.

Her kan svindlere stå i fred og ro og montere skimmingutstyret sitt.

Få tilfeller
Nettavisen har kontaktet andre store selskaper for å høre om skimming er noe stort problem hos de.

Hos YX er bekymringen for svindel meget lav.

- Vi har ikke fått noen meldinger nå om skimming, sier regionsjef i YX Inger Marghrete Solli til Nettavisen.

Hun forteller at de har hatt ett tilfelle, men dette ble oppdaget rett etter at skimmingutstyret var montert.

- Vi har vært lite utsatt for dette. Vi fører et høyt tilsynsnivå, hvor folk er ute og sjekker alle automatene våre hver dag. I tillegg har vi kameraovervåking ved alle automater, sier Solli.

Kommunikasjonssjef i Shell Kim Bye Bruun forteller til Nettavisen at hos de er ikke dette noe stort problem.

- Men det er noe vi er oppmerksom på. Derfor har vi rutiner på at vi sjekker ubemannet og bemannede stasjoner jevnlig. Eneste tilfellet vi har hatt det siste året var et tilfelle på Brummundal på sensommeren, men det ble oppdaget tidlig nok til at det ikke ble misbrukt kort. Politiet ble da koblet inn i saken, og en av pumpene var da utsatt for et skimmingforsøk, forteller Bye Bruun.

Informasjonsleder i Statoil Knut Hansen forteller at Statoil skal nå sette i gang strakstiltak med kontroll og overvåking av 1-2-3 stasjoner, og andre sikkerhetstiltak som han ikke vil gå i dybden på.

- Kameraovervåking skal også vurderes som et tiltak. Historisk, så er ikke dette et nytt fenomen. Kriminelle har slått til selv om det er kameraovervåking, så det er ikke gitt at problemet blir borte med kameraovervåking, forteller Hansen.

Det viktigste er å skjule koden, for svindlerne bruker også et kamera som fanger opp PIN-koden som trengs i tillegg til kortinformasjonen

Hvordan sikre seg?
- Kunder må være oppmerksomme på alle uregelmessigheter ved automatene. Det viktigste er å skjule koden, for svindlerne bruker også et kamera som fanger opp PIN-koden som trengs i tillegg til kortinformasjonen, sier Karlsen i Agder politidistrikt.

Neverdal i FNH sier at vi er for sløve til å skjule kodene våre ved inntasting.

- Svindlerne kan lese av kortinformasjonen ved teknisk utstyr, men de er totalt avhengige av å få PIN-koden også. Det er ikke noe bry å skjule inntastingen, og dette er en enkel metode for sikre seg, sier Neverdal.

Hun legger til at det alltid er lurt å følge med på kontobevegelsene.

- Jo tidligere man oppdager en svindel, jo raskere kan man sette i gang etterforskningen, påpeker Neverdal.

LES OGSÅ:Bensin på 8-tallet

Det siste fra Nettavisen Motor:

- Fartsgrensen vi gir blaffen i

- Bensin på 8-tallet

- Sik forsvinner bompengene dine

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor