Gå til sidens hovedinnhold

130 millioner ekstra til Enova

Satsingen knyttet til Energifondet og Enova SF styrkes i 2004. Innbetalingene til Energifondet anslås å øke omtrent 130 millioner kroner sammenliknet med i år, og dette kan bety mer stabile strømpriser.

Regjeringen vil fokusere sterkere på omlegging av energibruk og energiproduksjon. Inkludert renteinntekter anslås innbetalingene til Energifondet å øke til totalt 600 millioner kroner i 2004.

- Dette er en god nyhet for alle som er opptatt av sikrere energiforsyning og mer stabile priser, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs i en pressemelding onsdag.

Påslaget på nettariffen økes i 2004 fra 0,3 til 0,8 øre/kWh. Dermed vil inntektene til Energifondet øke fra rundt 190 millioner kroner i 2003 til omtrent 460 millioner kroner i 2004.

Videre foreslås det overført 130 milloner kroner til Energifondet over statsbudsjettet.

Regjeringen ønsker å gjøre Norges energiforsyning mindre avhengig av vannkraften som energikilde og elektrisitet som energibærer. Målsetningen er å legge til rette for en mer robust energiforsyning og større fleksibilitet i energibruken gjennom de prosjektene som gjennomføres med støtte fra Enova.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping