*Nettavisen* Økonomi.

1.500.000 må endre selvangivelsen

Foto: Scanpix

Selvangivelsen er tilsynelatende ferdig utfylt, men 1,5 millioner nordmenn må endre eller tilføye punkter. Her er postene du bør se opp for.

30.04.04 10:07

Omtrent halvparten av alle som skal levere selvangivelse, endrer den på en eller annen måte. Enten så må tallene reguleres, eller så skal det tilføyes opplysninger.

For selv om arbeidsgiver og bank har innrapporortert lønn, gjeld, formue og slike ting, bør du gå over tallene for å sjekke at de stemmer. Det er dessuten en del fradrag du kanskje har rett til å benytte deg av, men som ikke er oppgitt i den ferdigtrykte selvangivelsen du har fått i posten.

Ifølge Skattedirektoratet kommer de fleste selvangivelsene inn i løpet av de siste dagene før fristen. Hittil har over 815.000 personer levert selvangivelse elektronisk, mens tallene for papirleveringene er uklare. Det er nemlig de lokale likningskontorene som har oversikt over disse.

Her er de ti mest brukte fradragspostene, i sortert rekkefølge.

Post 3.2.8 – Reiseutgifter

Det er sjelden at Skatteetaten sitter med forhåndsinformasjon om hvor lang reisetid du har til og fra jobb. Derfor bør du sjekke denne.

Du kan kreve fradrag for reise til og fra jobb, og i forbindelse med besøk til hjem. Utgiftene må overstige 9200 kroner før du kan føre det som fradrag.

For reiser mellom hjem og arbeid har du rett til fradrag med 1,40 kroner per kilometer, uansett hvordan du reiser. Reiser du over 35.000 kilometer i året, er satsen på 0,70 kroner per kilometer.

Post 3.2.10 – Foreldrefradrag

En del barnehager rapporterer inn, men mange sender ikke inn fullstendige opplysninger.

Du kan søke fradrag for pass og stell av barn, være det seg Barnehage, dagmamma eller skolefritidsordning. Barnet må være under 12 år. Her kan du trekke 25.000 kroner for ett barn, eller 30.000 for to eller flere barn. Det må dokumenteres utgifter.

Post 3.2.7 - Merutgifter til kost og losji

Dette punktet er særlig aktuelt for pendlere.

Reglene er imidlertid ikke så lettfattelige. En rekke satser og begrensninger for ulike utgifter forbundet med arbeid, hører inn under denne posten.

Post 3.5.5 Særfradrag ved sykdomsutgifter

Denne posten er kun fylt ut hos skatteytere som har diabetes, og som tidligere har levert legeattest. Er du diabetiker og ikke har fått tilskrevet fradrag i den forhåndsutfylte selvangivelsen, må du levere legeattest til likningskontoret.

Ellers settes det krav til sykdomsvarighet, samt at utgiftene ligger over 6120 kroner.

Post 3.3.7 Andre Fradrag

En samlepost hvor blant annet bidrag til vitenskaplig forskning, aksjonærbidrag, tap med rett til fradrag hører hjemme.

Her skal det også fylles ut 15 prosents standardfradrag for utlendinger som arbeider midlertidig i Norge.

Post 3.2.11 - Fagforeningskontingent

Gjelder hvis fagforeningskontingenten ikke blir trukket direkte fra lønnen. Denne må innrapporteres for at du skal få trekk.

Maksimalfradrag er 1450 kroner.

Post 3.3.8 - Tap ved salg av aksjer

Har du tapt penger på børsen må du sjekke om tapet er innrapportert til Skatteetaten.

Du har krav på fradrag for tap ved salg eller annen realisasjon av norske eller utenlandske aksjer, andeler i aksje- og obligasjonsfond og grunnfondsbevis.

Post 3.3.1 - Gjeldsrenter

Mange ektefeller ønsker å fordele rentene mellom seg. Det er verdt å minne om at dette ikke påvirker ikke totalskatten.

Private lån – renter her. Den du har lånt penger av må innrapportere lånet, som utestående fordring og eventuelt innbetalte renter i 2003 som renteinntekt.

Post 3.3.3 Underholdsbidrag

Få underholdsbidrag rapporteres til Skatteetaten. Det eneste som er rapport inn på forhånd er bidrag betalt gjennom Trygdeetatens innkrevingssentral.

Du får bare fradrag for underholdsbidrag betalt fram til 1. oktober. Etter dette er fradraget fjernet.

Post 3.3.7 Gaver til frivillige organisasjoner

Har økt fra i fjor på 900 kroner totalt for fagforeningskontingent og gaver. I år er det dette delt, og fradrag for gaver har økt til 6000 kroner. Vilkårene for fradragsrett er at gaven til den enkelte organisasjonen er minst 500 kroner i løpet av inntektsåret.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.