Skattefradrag og gode rentevilkår gjør Boligsparing for ungdom (BSU) til en svært gunstig spareform.

I tillegg gir den førstegangskjøpere av bolig hardt tiltrengt egenkapital. Andelen som har BSU-konto i aldersgruppen 18 til 34 år er nå 60 prosent, mot 50 prosent i fjor.

Kvinner benytter spareformen i større grad enn menn. BSU-sparingen er størst på Vestlandet, der bruker syv av ti denne sparemåten. Tallene er hentet fra Norsk finansbarometer (TNS Gallup).

18 milliarder
Mange unge mennesker har anledning til å sette av litt av ferie- eller skattepengene til dette, mener kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

- BSU-ordningen er svært fleksibel. Du behøver ikke spare et fast beløp hvert år. Du kan også sette inn penger flere ganger i året så lenge det samlet ikke oversiger maksimalgrensen for skattefradraget, sier hun.

Vi nærmer oss nå samlede BSU-innskudd på 18 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I perioden april 2009 til samme måned i år var veksten hele 17 prosent.

Utvidet ordning
- BSU-ordningen ble betydelig utvidet i fjor, noe som åpenbart har bidratt til den sterke veksten, tror Neverdal.

Utvidelsen innebærer at maksimalt årlig sparebeløp nå er 20.000 kroner, og at maksimalt samlet innskudd er 150.000 kroner.

Skattefradraget er 20 prosent av det årlige sparebeløpet, forutsatt at en har skattepliktig inntekt. Det betyr at skatten kan kuttes med opp til 4.000 kroner i året om ordningen utnyttes maksimalt.

Finansbarometeret 2010 omfatter om lag 1.200 intervjuer gjennomført av TNS Gallup for FNO i januar 2010.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)