2,3 millioner av husholdningene har inngått strømkontrakter med variabel pris. Det burde de ikke ha gjort.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de som har valgt å binde strømprisen, igjen har gjort det riktige valget. I tredje kvartal betalte husholdninger som har inngått fastpriskontrakter med inntil 1 års varighet bare 38,8 øre per kilowatt - kWh - i ren kraftpris.

For de som valgte fastpriser med over ett års varighet i foregående kvartal, utgjorde den rene strømprisen 42,9 øre. De som derimot valgte en pris i takt med løpende markedssvinginger, måtte i gjennomsnitt ut med 48,5 øre per kWh. I tillegg kommer nettleie og avgifter (se nederst i saken).

Reklame: Dette er Norges billigste fastprisavtale

Hvis vi forutsetter et årlig strømforbruk på 15.000 kWh, tilsvarer det en forskjell mellom korte, faste priser og flytende strømpriser på 1455 kroner i året.

Les også: Kronefall gir strømprissjokk - kundene får hele smellen

2,3 millioner tok feil

Nettavisen Økonomi skrev etter statistikken for andre kvartal at over 2 millioner nordmenn hadde valgt feil ved ikke å inngå fastpriskontrakter. Dette har paralleller til fastrentelån: De aller fleste velger en betalingsform der kostnaden svinger i takt med markedet og ikke en avtalt pris for en lengre periode.

Det er bare 2,3 prosent av norske husholdninger som har inngått fastrentekontrakter på strøm. Ca. 5 prosent av låntakerne har valgt å binde boliglånsrenten.

SSB skriver mandag at gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, i tredje kvartal var 42,5 øre per kWh. Sammenlignet med 3. kvartal i 2018, et kvartal med veldig høy strømpriser, var det en nedgang i prisen på hele 23 prosent.

I andre kvartal i år var gjennomsnittlig total kraftpris for husholdningene 112,6 øre per kWh. Kraftprisen utgjorde da 45,6 øre, nettleien 30,4 øre, avgiftene 36,6 øre. Nettleie og avgifter utgjorde i andre kvartal 60 prosent av den totale strømprisen du måtte ut med.

Les også: Gladmelding til huseiere - spår 20 prosent lavere strømpriser

Fra 69 til 124 øre

I tabellen under har vi gjengitt husholdningenes totale strømutgifter fra begynnelsen av 2012 og frem til i dag, uttrykt i øre per kilowatt. Dette omfatter altså elektrisitetsprisen, nettleien og avgifter, som moms.

Som vi ser av tabellen har utgiftene i denne perioden variert fra drøyt 69,7 øre i 2012 til over 124 øre i begynnelsen av 2019. Omgjort til et årsforbruk med 15.000 kWh, tilsvarer det fra 10.455 kroner til 18.600 kroner i totale strømutgifter.

Prisen på elektrisitet består altså av tre hovedkomponenter. Elektrisitetsprisen er det husholdningene betaler for selve kraften. Nettleie er prisen for å få strømmen overført gjennom ledningsnettet. Dette markedet styres av hvor de ulike nettleverandørene har sitt ledningsnett.

Les også: Slik unngår du sjokkhoppet i strømprisen

Fritak

Elektrisitetsavgiften er innbakt i prisen på nettleie. Finnmark og syv kommuner i Troms har for øvrig fritak fra denne avgiften. I tillegg kommer merverdiavgift som legges til både på elektrisitetsprisen og nettleien. De tre nordligste fylkene slipper unna også denne avgiften.

Hvor mye du betaler for de tre hovedkomponentene, vil variere over tid. På kort sikt styres elektrisitetsprisene av hvor mye vann det er i vannmagasinene, kapasiteten i eksport av strøm til utlandet, samt svingninger i konjunkturer og temperaturer.

Nettleie og avgifter varierer i mindre grad enn elektrisitetsprisene, selv om ett av leddene i nettariffen varierer med strømprisen.

Reklame: Dette er Norges billigste fastprisavtale