En ny undersøkelse gjort av NHH viser at studenter som gikk ut våren 2011 har i dag en startlønn på 508.714 kroner i gjennomsnitt, inkludert bonus og tillegg. Det skriver Dagens Næringsliv (DN) fredag.

Det er en økning i snittlønn på hele 22.374 kroner fra 2010-kullet som fikk en begynnerlønn på 486.340 kroner.

Til sammenligning var nordmenns snittlønn i 2010 455.000 kroner. Les mer her.

Realfag lønner seg
Undersøkelsen viser videre at de fleste NHH-studentene får jobb før eksamen, og to av tre får jobb gjennom bekjentskaper.

De fleste utdannelser innen realfag og teknologi gir kompetanse som er ettertraktet, skriver DN.

Studentene som gikk ut med mastergrad innen offshoreteknologi, petroleumsteknologi, industriell økonomi og samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger i 2011 hadde i snitt en lønn på mellom 500.000 og 549.000 i lønn ett til tre år etter at de avla eksamen.

Ferske tall fra Trondheim viser at 40 prosent av NTNU-studentene hadde i snitt mer enn 500.000 kroner i lønn mellom ett og tre år etter avlagt eksamen.

Overdrevet utdanningseffekt
Tallene over kan synes å være i strid men en rapport SSB publiserte høsten 2011.

Forfatterne av rapporten Manudeep Bhuller, Magne Mogstad og Kjell Gunnar Salvanes påviser at effekten av utdanning på lønn er overdrevet.

Ifølge SSB-forskerne gir ett års mer utdanning en avkastning på 2,5 prosent for ett år mer utdanning, mens tidligere studier har funnet en avkastning på rundt fem prosent.