Samvirkeselskapet Nortura gikk med 244 millioner kroner i underskudd i årets fire første måneder. Nå skal selskapet spare inn 2,5 milliarder kroner. Flere produksjonsanlegg blir lagt ned, og 2000 ansatte risikerer å miste jobben, skriver Nationen på nett.

Norturas resultat er 60 millioner kroner svakere enn det var på samme tid i fjor. Mens 2008 ga et årsresultat på 15 millioner kroner, er det nå røde tall på bunnlinjen.

- Situasjonen er alvorlig og tallene viser tydelig behovet for å gjøre omfattende grep. Vi forserer planene og gjennomfører omfattende endringstiltak for å bedre lønnsomheten de neste årene med 2,5 mrd. kroner. I gjennomsnitt skal vi kutte 25 - 30 prosent av kostnadene. Det betyr færre medarbeidere, færre fabrikker, færre produkter og lavere råvarepris, sier konsernsjef Geir Olav Opheim i en pressemelding.

Nortura SA er Norges største egg- og kjøttaktor og ble etablert i 2006 da Gilde og Prior fusjonerte. Konsernet har 6500 ansatte og 38 fabrikker over hele landet. De produserer kjente merkevarer som Gilde, Prior, Norgården, Fryst og Terina.

Les hele pressemeldingen på Norturas hjemmeside her.