Gå til sidens hovedinnhold

2009: Et godt år

90.000 vil miste jobben, men de som beholder den kan bare gi gass.

Økonomene i landets største bank, DnB Nor, strødde rundt seg med både gode og dårlige nyheter da de fortalte om hvordan norsk økonomi vil utvikle seg i 2009.

De dårlige nyhetene er at arbeidsledigheten vil stige, og at det generelle økonomiske klimaet i Norge og utlandet vil være beinkaldt i året som kommer.

90.000 vil miste jobben, tror DnB Nor-økonomene.

LES HELE RAPPORTEN HER

Den gode nyheten er at fallende renter og lav inflasjon gir langt i mer lommeboka for de fleste i 2009.

Økt kjøpekraft

- For dem som beholder jobben vil 2009 ble et relativt godt år, sa seniorøkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets på en pressekonferanse der banken presenterte årets første rapport om de økonomiske utsiktene.

Som eksempel brukte Dørum en familie med gjeld tilsvarende 2 ganger inntekten. I 2007 ble denne familiens lønnsøkning spist opp av renteøkning. I fjor fortsatte renten å stige - så mye at kjøpekraften ble redusert med nesten 1 prosent.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Privat forbruk

+6,0%

+1,5%

-1,8%

+1,5%

+3,0%

+2,9%

Lønnsvekst

+5,4%

+6,0%

+4,2%

+3,5%

+4,5%

+4,5%

Prisstigning

+0,8%

+3,8%

+1,9%

+1,9%

+1,4%

+1,6%

Arbeidsledighet

2,6%

2,6%

4,0%

5,1%

4,9%

4,8%

Boligpriser*

+11,3%

-3,7%

-10%

+1,5%

+4,5%

+5,0%

Oljepris (USD/fat)

73

97

60

70

85

100

*Endring i snittpriser fra år til år

Men hva skjer i år? Jo - dersom DnB Nor-økonomene får rett - så vil familien få 15 prosent mer å rutte med. Det er bare å løpe ut og kjøpe den nye sofaen!

- Det er bare å kjøre på, sa Dørum - riktignok litt spøkefullt.

En husholdning med 3 ganger inntekten i lån, vil får 25 prosent mer å handle for» som følge av de kraftige rentekuttene.

MISFORNØYD MED RENTA? Bytt bank her

- Folk vil spare

Skulle du velge å bruke den økte kjøpekraften til å «shoppe», så skal du vite at du også gjør en god jobb. Du bidrar til å holde hjulene i gang i en økonomi som sårt trenger stimulans.

Dørum og hans økonomkollegaer tror imidlertid ikke at folk kommer til å bruke besparelsen fra lavere renter til økt forbruk. Tvert imot. De venter at Ola og Kari vil øke spareraten. Det betyr for eksempel nedbetaling av gjeld. Faktisk forventes det at husholdningenes forbruk vil falle med 1,8 prosent i 2009. Dermed er de duket for et fall i forbruket for første gang siden 1980-tallet.

Boligpriser videre ned

Folk vil være forsiktige i 2009. Frykt for å miste jobben gjør at de fleste vil holde igjen. Fortsatt fall i boligprisene vil heller ikke hjelpe på kjøpelysten.

DnB Nor forventer ytterligere 5 prosent nedgang i boligprisene frem til sommeren.

De store spøkelset i bankens rapport er arbeidsledigheten.

- Mange mister jobben

- Vi venter at 90.000 jobber forsvinner, sa Dørum, og viste til at dette er nettotall som fremkommer etter at det offentlige har skapt 30.000 nye arbeidsplasser i offentlig sektor for å motvirke krisen.

Dette gir en økning i arbeidsledigheten til 4 prosent i 2009, fra et nivå på 2,6 prosent de to foregående årene. Ledigheten øker videre til en topp på 5,1 prosent i 2010. Men ledigheten vil holde seg høy - nærmere 5 prosent - også i 2011 og 2012.

Oversikten under viser hvor mange jobber DnB Nor tror forsvinner i ulike bransjer:

VERKSTEDINDUSTRIEN: 10.000-15.000

VERFTSINDUSTRIEN: 5000 - 10.000

HJEMMEMARKEDSINDUSTRI (møbelindustri, matproduksjon etc.): 10.000 - 15.000

PROSESSINDUSTRI: 5000 - 10.000

BYGG OG ANLEGG: 40.000 - 50.000

VAREHANDEL: 20.000 - 30.000

HOTELL/RESTAURANT: 3000 - 5000

TRANSPORT: 5000 - 10.000

PRIVAT TJENESTEYTING: 10.000 - 30.000

BANK/FINANS: 3000 - 5000

Bransjene som ifølge Dørum vil rammes hardest, er bygg og anlegg med 40.000-50.000 flere ledige, og varehandelen med inntil 30.000 flere ledige. En joker er tjenesteytende næringer som reklame, advokater, it-konsulenter etcetera. Her kan 30.000 mennesker miste jobbene sine - i beste fall bare 10.000.

Den 26. januar legger regjeringen frem sin krisepakke. DnB Nor mener det er helt avgjørende at finansminister Kristin Halvorsen får løst bankkrisen før man gyver løs på tiltak som kan avhjelpe krisen i realøkonomien. Som et skrekkens eksempel trakk Dørum frem Japan, der man pøste på med penger i økonomien, uten at dette fikk hjulene i gang. Årsaken var at man ikke adresserte problemene i banknæringen skikkelig.

Krisepakke

Hva tror Dørum og hans kolleger at Halvorsen vil gjøre?

- Vi tror vi vil få en pakke på 30 milliarder kroner. Dette tilsvarer det LO har bedt om, sa Dørum.

Midlene tror han vil fordele seg slik:

* 15 milliarder til offentlig forbruk

* 10 milliarder til investeringer

* 5 milliarder til skattelettelser

DnB Nor Markets innledet sin presentasjon av de makroøkonomiske utsiktene ved å gå gjennom tilstanden i de amerikanske økonomien. Og der borte er det lite å rope hurra for.

- Det stanset skikkelig opp etter konkursen i Lehman Brothers i høst, sa seniorøkonom Bjørn-Erik Orskaug.

- Historisk tilbakeslag

For å illustrere hvor akutt den internasjonale finansielle krisen er blitt, viste han til den svenske lastebilprodusenten Volvo. Slik utviklet salget seg:

3. kvartal 2007: 41.970 lastebiler

3. kvartal 2008: 115 lastebiler

Orskaug la ikke skjul på at finanskrisen er alvorlig.

- Vi ser for oss et historisk tilbakeslag, sa han.

Han viste til undersøkelser av tidligere kriser. De har hatt en tendens til å være langvarige. I gjennomsnitt stiger arbeidsledigheten 7 prosent under en slik krise, og det tar normalt 5 år før krisen er over. I Norge har ledigheten tradisjonelt toppet seg på et litt lavere nivå. Til gjengjeld har krisen vart noe lenger.

Kommentarer til denne saken