Da Kjell Inge Røkke og Aker kjøpte opp BP Norge i 2016, skal de ansatte ha fått lovnader om at de ville beholde sine individuelle avtaler om sluttvederlag dersom de i framtiden skulle miste jobben.

Nå har Aker BP-ledelsen gjort det klart at denne avtalen skal avvikles.

231 ansatte i fagforbundet Industri Energi svarer med et gruppesøksmål for å beholde retten til sluttvederlag.

- Vårt ønske er å fortsette å gå på jobb. Men hvis ledelsen vil bytte oss ut finner vi oss ikke i at de fjerner våre opparbeidede rettigheter med et pennestrøk, sier klubbleder Ingard Haugeberg i en melding.

Kan få opptil 24 månedslønner i kompensasjon

700 BP-ansatte ble med videre da Aker kjøpte selskapet i 2016. Disse skal ha fryktet å bli overflødige på sikt, og krevde derfor å få videreført sluttavtale-ordningen videre.

Gjennom skriftlige individuelle avtaler hevder Industri Energi at de ansatte ble lovet at de skulle beholde ordningen.

Kompensasjonene de har blitt lovet skal variere fra seks til 24 månedslønner, ifølge Industri Energi. Beløpenes størrelse varierer ut ifra hvor lenge den enkelte ansatt jobbet i BP før sammenslåingen for fem år siden.

– For oss BP-ansatte som ble med til det nye og mye større Aker BP, var dette et særdeles viktig sikkerhetsnett hvis vi skulle bli sendt på dør av den nye arbeidsgiveren. Avtalen gjelder ved fremtidig overtallighet. Punktum, sier klubbleder Haugeberg i meldingen.

Klubben reagerer kraftig på at Aker BP nå vil gi denne avtalen en «utløpsdato»

De ansatte som er med på søksmålet mot egen arbeidsgiver, arbeider ved selskapets installasjoner på sokkelen samt alle selskapets kontorer og lokasjoner på land.

– Det er ikke lovløse tilstander i norsk arbeidsliv. Når Aker-ledelsen sender ut ordre om å frata våre medlemmer viktige rettigheter, gir de oss ikke noe annet valg enn å ta saken til retten, sier Alfheim.

Aker BP mener oljebransjen ikke kan ta seg råd til slike avtaler i fremtiden

Pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker BP bekrefter at de ansatte som ble overført fra BP Norge til Aker BP etter sammenslåingen i 2016, hadde ordninger om sluttvederlag ved overtallighet. De eksisterende ansatte og ansatte som kom fra andre selskaper hadde imidlertid ingen slike avtaler.

Derfor har oljeselskapet lenge ønsket å finne en felles ordning for de ansatte.

– Det har vært viktig for oss å finne en ordning som setter en ny standard for sluttavtaler i den norske olje- og gass-bransjen. Ordningen vi har kommet fram til har mer fokus på karriereveiledning og å hjelpe overtallige til å finne ny jobb. Dermed blir det også mindre fokus på eksklusive sluttbeløp, sier Faret.

Til nå har 60 prosent av de Aker BP-ansatte fått det Faret karakteriserer som en bedre ordning enn de hadde før.

– Det er viktig å ikke ha et A-lag og et B-lag i en organisasjon, sier Aker BP-talsmannen.

I sommer fikk tidligere BP Norge-ansatte tilbud om å enten søke sluttvederlag eller fortsette i Aker BP med den nye ordningen. I løpet av halvåret etter koronapandemien kom til Norge, har Aker BP halvert antallet konsulenter i organisasjonen. 50 ansatte med fast jobb har også takket ja til å slutte mot sluttvederlag.

– Betyr dette at de gjenværende ansatte ikke får noen som helst form for sluttpakke dersom det blir nye nedbemanninger?

– Nei, men den nye ordningen gir sluttvederlag etter alder, og ikke ansiennitet. Ansatte under 39 år som slutter, får seks månedslønner etter avsluttet arbeidsforhold. Ansatte mellom 40 og 56 år får ni månedslønner. De over 57 får tolv månedslønner. Dette kommer i tillegg til karriereveiledning og hjelp til å finne ny jobb, sier Faret.

Sluttpakke-ordningene i oljebransjen har lenge ligget på et helt annet nivå enn i andre industrier. Denne forskjellen ønsker Aker BP-ledelsen å jevne ut.

– Er det riktig i situasjonen oljebransjen står i, at vi skal videreføre disse unike sluttpakkene som industrier ellers bare kan drømme om? Vi vil bevare tryggheten til de ansatte gjennom økonomiske vederlag, men ønsker også å supplere med andre tiltak. Dette er i tråd med myndighetenes ønske om å sikre at folk kommer seg i nytt arbeid, sier Faret.

Les også: Oljeprisen stiger etter forbløffende løfte: – Det er nesten for godt til å være sant!