Gå til sidens hovedinnhold

247.000 kroner på konto og 10.000 kroner i skattegave

Landets beste pengetriks gir deg en gevinst på 90.000 kroner og en fet bankkonto i tillegg.

Fredag presenterte Solberg-regjeringen endringene i statsbudsjettet fra den forrige regjeringen.

Av mange endringer i skatte- og avgiftskategorien var en forbedret boligspareordning for unge, populært kalt BSU.

Forslaget fra Regjeringen, som nå skal behandles i Stortinget, går ut på at det årlige sparebeløpet økes fra 20.000 til 25.000 og at grensen for hvor mye du kan spare totalt økes fra dagens 150.000 til 200.000.

Samlet gevinst på 90.000 kroner
Hvor god er så den nye ordningen. DNB har regnet på det.

- En beregning viser at for en som utnytter ordningen fullt ut og setter inn 25.000 1. januar hvert år i åtte år vil rente og renters rente sørge for at personen har 247.000 kroner på konto til slutt. Hvis man tar med skattefradraget på til sammen 40.000 (uten å justere for inflasjon), er samlet gevinst ved å spare i den nye BSU-ordningen nesten 90.000 kroner. Dette er altså en meget gunstig ordning, sier informasjonsdirektør i DNB Even Westerveld.

Kan kjøpe bolig til 1,64 millioner
Med 247.000 kroner på konto vil personen kunne kjøpe en bolig til 1.64 millioner kroner. 247.000 kroner i egenkapital kvalifiserer til, i henhold til bankenes minimumskrav til egenkapital på 15 prosent, et boliglån på 1,4 milliioner kroner. 247.000 kroner i oppsparte midler er videre bare 53.000 kroner unna egenkapitalkravet på 300.000 kroner for en bolig til to millioner kroner.

- Gledens dag for 68.000 unge
- Fredag var en gledens dag for alle de omkring 68.000 unge som hvert år fremover skal ut i boligmarkedet. Dette er skritt i riktig retning og en seier for alle ungdommer som skal ut i boligmarkedet. Med dagens høye boligpriser og myndighetenes krav om 15 prosent egenkapital, har det blitt vanskeligere for mange unge å kjøpe sin første bolig. Med denne økningen i BSU-satsene blir man mindre avhengig av å ha ressurssterke foreldre som stiller opp, sier DNBs konsernsjef Rune Bjerke.Bjerke.

DNB har i flere år hatt et sterkt engasjement for å få opp sparegrensene i BSU-ordningen. Blant annet har banken fått med seg over 40 000 på et opprop på Facebook, flere andre banker har fulgt på. DNB har også tilbudt sine kunder et «BSU 2.0» med ekstra god rente for alle som ønsker å spare mer enn BSU-grensene tillater. De unge har vist en enorm interesse for denne saken.

Færre avhengig av foreldre
- Å gjøre det lettere for unge å komme selvhjulpne inn på boligmarkedet er både rettferdig og sosialt. Rettferdig fordi de unge lettere da vil få nyte gode av gode skattefradragsordninger, og sosialt fordi bedre BSU gjør unge mindre avhengige av ressurssterke foreldre for å skaffe nok egenkapital, sier Bjerke.

Gjennomsnittsalderen for når man kjøper sin første bolig ligger rundt 25 år. Hvert år de neste årene kommer det omkring 68 000 nye 25-åringer inn i boligmarkedet. I følge DNBs undersøkelser får mer enn 4 av 10 unge hjelp fra foreldrene når de skal kjøpe sin første bolig. Denne trenden har også tiltatt etter at myndighetene økte kravet til egenkapital for boligkjøpere fra 10 til 15 prosent i år.

- Vi må avvente Stortingets behandling av budsjettet før vi kan slippe jubelen løs for alvor, men ettersom både Venstre og KrF er tilhengere av å øke BSU-grensene, tror vi dette vil bli vedtatt. Vi håper også dette er et første skritt mot de borgerlige partienes ønsker om å øke det totale sparebeløpet til 300 000. Gapet mellom hvor mye du kan spare i BSU og hva du trenger av egenkapital, har aldri vært større enn i år, så dette vil vi fortsatt jobbe aktivt med, avslutter DNB-sjefen.

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser