Den såkalte 350-kronersgrensen for toll/momsfri netthandel ble egentlig fjernet for et par år siden, og erstattet med en ordning der utenlandske nettbutikker må betale inn moms direkte til staten. Ordningen kalles «VOEC» (VAT On E-Commerce).

Men innføringen av ordningen ble fulgt av et midlertidig fritak for deklarering for varer med verdi under 350 kroner.

Dermed er det fortsatt slik at det i realiteten er momsfri netthandel under 350 kroner.

Les også: 350-kronersgrensen nekter å dø to år etter at den ble fjernet: - Vi kan ikke fortsette

Vil fjerne ordningen - snart

Finansdepartementet varslet at de ville rapportere tilbake om endring av i ordningen i forbindelse med revidert statsbudsjett.

– Regjeringen ønsker å støtte opp under norske bedrifter og arbeidsplasser. Det midlertidige deklareringsunntaket utgjør en konkurranseulempe for norske bedrifter. Regjeringen mener derfor at overgangsordningen bør avvikles så snart som mulig. Vi vil sende et forslag med regelendringer på høring, for å legge til rette for avviklingen av deklareringsunntaket, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det departementet skriver i budsjettet at de vil fjerne den «så raskt som mulig, og senest i løpet av 2023».

Virke: - Svært fornøyd

Arbeidsgiverforeningen Virke, som representerer store deler av varehandelen i Norge, er derimot fornøyd med signalene.

– Virke er svært glad for at regjeringen fjerner deklarasjonsunntaket for utenlandske nettbutikker. Det innebærer at utenlandske nettbutikker ikke lenger kan unndra merverdiavgift når norske kunder handler der, at det blir like vilkår mellom norsk handel og utenlandske nettbutikker og at staten vil få inn mer mva-inntekter, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke til Nettavisen.

Mva-ordningen ved handel i utenlandske nettbutikker (VOEC) ble etablert 1. april 2020. Mange utenlandske nettaktører som selger til norske kunder har siden registrert seg i VOEC. Det er bra.

– Problemet er at den forrige regjeringen innførte et midlertidig deklarasjonsfritak for varer kjøpt i utenlandske nettbutikker med verdi under 350 kroner. Det innebærer at få varer blir kontrollert, at staten går glipp av merverdiavgiftsinntekter og at norsk handel og nettbutikker som registrerer merverdiavgift taper i konkurransen med utenlandske nettbutikker som ikke registrerer seg og unndrar merverdiavgift, sier han.

Momsfritaket på elbil forsvinner - slik blir den nye ordningen