En fersk dom fra Stavanger er egnet til å skape frykt blant 40 prosent av Norges befolkning. Så mange har nemlig kjøpt svart arbeid eller vurdert å gjøre ifølge Skattetatens siste undersøkelse.

I den banebrytende dommen av 6. februar ble en nordmann for første gang dømt for å ha bestilt svart arbeid. Den 42-årig sivilingeniøren ble dømt til 60 dagers betinget fengsel og inndraging av 80.000 kroner fordi han fikk utført svart arbeid på hytta ved Bortelid i Åseral kommune i Vest-Agder. Mannen skal ha unnlatt å oppgi til ligningsmyndighetene arbeidet som hadde en verdi på 326.503 kroner.

- Dette er den første dommen i Norge vi vet om som går på en privat kjøper av svarte tjenester - en banebrytende og prinsipielt viktig dom for skatteetaten. Dette gir et viktig signal til kjøpere av svarte tjenester, sier skatteoppkrever i Larvik, Jon Mathisen til Østlandsposten (op.no).

Skremselspropaganda
Administrerende direktør Jon H. Stordrange uttaler tirsdag til Dagens Næringsliv (DN) at han mener dommen er alt for streng. - Jeg opplever at det er et stort misforhold mellom det vedkommende har gjort og straffen han har fått, sier Stordrange til DN.

- På meg så virker det som om denne mannen blir gjort til syndebukk for hele Norge. Saken er etter min mening skremselspropaganda fra skattemyndighetene. De håper vel på at dette skal ha en preventiv effekt, men dette er et problem som ikke løses ved å gjøre en mann til syndebukk for hele landet, sier Stordrange til Nettavisen.

- Hva bør gjøres?

- Økt kontroll er det viktigste verktøyet for å få bukt med svart arbeid i Norge. I dag gjør skattemyndighetene for lite på dette området, sier han.

Et sted må vi starte
Leder for Skattekrim-avdelingen ved Skatt sør, Jens Erik Holmås, er ikke enig med Stordrange.

- Det er første gang vi går etter den som har bestilt svart arbeid og jeg forstår at saken derfor har ekstra interesse. Men et sted må vi uansett starte, sier Holmås til Nettavisen.

Han stiller store spørsmålstegn ved Stordranges argumentasjon.

- Det er Stortinget som har bestemt strafferammene for svart arbeid. I den omtalte dommen har mannen erkjent de faktiske forhold og dermed brudd på både Merverdiavgiftsloven, Ligningsloven og Straffeloven. I forhold til Stortingets vedtatte straffebestemmelser mener vi derfor at en betinget fengselsstraff er for mild, sier Holmås.

Ikke propaganda
- Avviser du at dere bruker denne mannen som et skrekkeksempel for landets øvrige befolkning?

- Ja. De fleste er vel enig i at svart arbeid er svært skadelig for fellesskapet. I tillegg er svart arbeid konkurransevridende og gir kjøper svært dårlig rettsbeskyttelse. Derfor er det viktig å slå svært hardt ned på det, sier Homås.

- Kontrollerer dere nok?

- Vi skulle gjerne kontrollert mer, og det kommer vi også til å gjøre. Stortinget bevilget om lag 100 millioner kroner ekstra til Skatteetaen på fjorårets statsbudsjett, og vi har fått signaler om tilsvarende bevilgning på det kommende budsjettet, sier skattekrimlederen.

- Så antallet byggeplasser som får besøk av skattekontrollører vil øke?

- Ja, det tror jeg absolutt. Og kontroller vi har utført viser at det er et stort behov. På flere byggeplasser har vi opplevd at når våre kontrollører kommer så flykter arbeidsflokken til alle kanter. Ryktet har så spredd seg og når vi har ankommet den siste byggeplassen er området tømt for folk, sier Holmås.

- Er det bare bygg- og anleggssektoren som kontrolleres?

- Nei, for all del. Vi jobber på et meget bredt område, men akkurat nå har vi mest fokus på bygge- og anleggssektoren, sier Holmås.