Tine må kutte kostnadene med minimum 1 milliard kroner.

Kostnadsbesparelsene betyr at alle støttefunksjoner, transport, hovedkontoret i Oslo og alle de 34 meieriene er på bordet når detaljene skal legges for hvilke av selskapets 4.300 årsverk som kuttes innen utgangen av 2021. Til sammen skal de spare en milliard kroner og kutte åtte til ti prosent av det norske melkevolumet.

Tine skriver at dette betyr at også melkebøndene må forberede seg på et «betydelig» fall i inntektene fra neste år.

Bøndene leverte i fjor 1435 millioner liter kumelk til Tine, som tilsvarer om lag 268 liter per nordmann. Forbruket av melk per innbygger var imidlertid bare 82 liter. Men melk inngår også i osteprodukter og gjennomsnittsnordmannen spiste i fjor 18,9 kilo av ulike oster og hadde også 3,7 kilo med smør

Les også: Omstilling gir gigantsmell for Posten

En av ti forsvinner

Til sammen skal hver tiende jobb i Tine forsvinne. Det var ved utgangen av fjoråret 4346 ansatte i morselskapet i Tine, 5355 ansatte på konsernbasis.

En kostnadsbesparelse på 1 milliard kroner tilsvarer snaue 5 prosent av de totale driftskostnadene for 2018 (21,5 milliarder).

– Det er ikke klart hvor årsverkene kuttes, men vi har laget en plan med flere prosjekter som vi skal drøfte med de tillitsvalgte, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine i en pressemelding.

Drøftingsmøtene starter 19. september.

– Situasjonen er alvorlig og sammensatt. Skal vi ha en bærekraftig, norsk melkeproduksjon som bidrar til verdiskaping over hele landet i fremtiden, må Tine gjøre alt for at dette inntektsfallet blir så lite som mulig, sier styreleder Marit Haugen i en pressemelding.

Redusere omfanget

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier det som nå skjer er et resultat av regjeringens og Stortingets beslutning om å avvikle eksporten av Jarlsbergost i 2020.

Les også: Bondelagsleder om Tine-kutt: - Dette vil redusere omfanget av norsk landbruk

- Det vil redusere omfanget norsk landbruk, sier han til Nettavisen.

Samtidig sier Bartnes det er nødvendig for Tine å tilpasse kostnadsstrukturen i den situasjonen de har havnet i.

- Det er et tøft marked for melkeprodukter i Norge med sterk konkurranse, og vi er hardt presset av import på ost og andre melkeprodukter. Det gjør det norskproduserte volumet har gått noe ned. Samtidig skal eksport av Jarlsbergost opphøre i 2020.

Tilpasser produksjonen

- Hvordan Tine-kuttene ramme norske melkebønder?

- Når vi nå skal tilpasse norsk melkeproduksjon til et mindre marked, så vil det ramme økonomien på hvert enkelt melkebruk. Samtidig ser jeg at Tine varsler en svakere prisutvikling på melk enn det vi har hatt de siste årene. Dette vil merkes, sier Bartnes.

Les også: Prishopp på melk og kjøttdeig

Landbrukspolitisk talsmann Geir Pollestad i Senterpartiet sier til Nettavisen Økonomi at kuttene og nedbemanningen er en alvorlig sak. Det er likevel opp til Tine og norske bønder som eier Tine å avgjøre hva som er nødvendig for å sikre økonomien til selskapene. Men:

Ikke fulgt opp

- Jeg mener regjeringen må ta et betydelig ansvar. Da det ble bestemt at eksportsubsidiene til Jarlsbergost skulle bort, vedtok Stortinget at det skulle komme avbøtende tiltak. Det har ikke regjeringen fulgt opp.Pollestad sier eksempler på avbøtende tiltak kunne vært skjerping av tollvernet, økt støtte til frakt eller andre økonomiske tiltak.

- Senterpartiet mener også det er feil at Tine må subsidiere sine konkurrenter med over 100 millioner kroner i året gjennom såkalt konkurransefremmende midler. Dette burde vært betalt av staten, sier Pollestad.

Må bli konkurransedyktig

Det er Haugen har ledet strategiarbeidet i Tine sammen med styret og administrasjon. Der har de konkludert med at selskapet må bli mer konkurransekraftig og kostnadene må kraftig ned.

– Kombinasjonen av sterk importvekst, bortfall av jarlsbergeksport, endringer i forbruksmønstre og sterk subsidiering av konkurrenter er en alvorlig kombinasjon for norsk melkeproduksjon, sier Haugen .

Konserntillitsvalgt i Tine-gruppa, Tor Arne Johansen, sier i meldingen at han er behovet for nedbemanning.

For tidlig

– Det er allikevel for tidlig for å si noe om hvor stor nedbemanningen vil bli i de forskjellige konsernområdene i bedriften. Jeg har tillit til - og forventer - at ledelsen vil involvere tillitsvalgte på en skikkelig måte slik vi er vant med fra tidligere, sier Johansen i en melding.

Tine Gruppen hadde i 2018 totale driftsinntekter på 23 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1465 millioner.