Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall arbeidsledige i januar var 108.000 personer. Det er en nedgang på 4000 personer fra foregående tremåneders periode, ifølge den seneste Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).

De sesongjusterte AKU-tallene viser utviklingen i sysselsetting og arbeidsløshet. For å redusere usikkerheten i undersøkelsen, er tallene et gjennomsnitt av tre måneder.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i januar var på 3,9 prosent. Antall sysselsatte personer var 2702.000, en nedgang på 8000 personer fra desember.

Overraskende

SSB skriver at det er stabil ledighet, mens Handelsbanken skriver i en morgenrapport at ledigheten overraskende steg til 3,9 prosent ra 3,7 prosent i desember.

Markedsforventningene tilsa 3,7 prosent i ledighet, mens Handelsbanken hadde ventet nedgang til 3,6 prosent.

Selv om tallene var svakere enn forventet, mener Handelsbankens eksperter at det fortsatt at det er rom en gradvis nedgang i ledigheten gjennom 2019.

I desember var sesongjustert arbeidsledighet på 3,7 prosent. Antall ledige i fjorårets siste måned var 105.000 personer. Det var en nedgang på 7000 fra den foregående tremånedersperioden.