Landets 2,2 millioner husholdninger hadde totalt 941 milliarder i bankinnskudd ved utgangen av juni 2012. Det tilsvarer hele 427.000 kroner per husholdning. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nå lyver tallene riktignok litt siden SSBs tall inkluderer stiftelser. Det betyr blant annet at innskuddene til landets sparebankstiftelser er med i tallet. Se SSBs tall her.

Hvilken bank tilbyr best inskuddsrente? Se oversikt nederst i saken

Ifølge SSB var husholdningenes nettofinansinvesteringer over de siste fire kvartalene var på 3,6 milliarder kroner i perioden til og med 2. kvartal 2012, mot – 3,1 milliarder kroner i forrige periode. Norske husholdninger plassert 76 milliarder kroner netto i bankinnskudd i perioden.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

Fordelt på aldersgrupper viser de siste tilgjengelige tallene fra SSB følgende oversikt over nordmenns bankinnskudd:

Som tabellen viser er det stor spredning i sparingen blant ulike aldersgrupper. Unge husholdninger har høy gjeld og små bankinnskudd sammenlignet med eldre aldersgrupper.

Kun to grupper i «pluss»
Verdt å merke seg er at kun aldersgruppene 67-79 år og «80 år eller eldre» har større bankinnskudd enn gjeld.

Er du en av de stadig flere nordmenn som plasserer penger i bankinnskudd er det verdt å merke seg hvilke banker som gir best innskuddsrente.

Landets beste innskuddsrenter
Tabellen nederst viser de ti beste innskuddsrentene både for deg som er under 34 år og har muligheten til å spare i Boligsparing for Ungdom (BSU) og deg som er eldre og må ta til takke med vanlige innskuddsrenter. Vi tar utgangspunkt i et innskudd på 150.000 kroner.

Er du over 34 år og ikke har tilgang til BSU-sparing er det svenske Nordax Finans AB som tilbyr best innskuddsrente. Her får du en innskuddsrente på 4,0 prosent med null uttaksbegrensninger. Årlig avkastning for et innskudd på 150.000 er 6.000 kroner. Sparebanken Øst er nest best med en innskuddsrente på 3,76 prosent og en årlig avkstning på 5.645 kroner.

Sparebanker best på BSU
Som vi ser er det fem sparebanker som deler førsteplasssen på oversikten over landets beste BSU-rente.

Bud Fræna og Hustad, SpareBank 1 Gudbrandsdal, Haltdalen Sparebank, Vang Sparebank og Soknedal Sparebank tilbyr alle en BSU-rente på 4,75 prosent.

Årlig avkastning er 7.125 kroner. I tillegg kommer skattefradraget på 20 prosent av spart beløp.