I tillegg kommer alle som så vidt gløtter på tallene, pluss alle som får skattemeldingen på papir og eventuelt lar være å sjekke.

- De aller fleste tallene i skattemeldingen stemmer, og det er nok grunnen til at mange lar være å sjekke tallene - og slipper unna med det. Samtidig gjøres det feil av både Skatteetaten og av alle som er pliktige til å sende inn opplysninger om din økonomi til skattemyndighetene, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

- Lar du være å sjekke, eller stoler på at det meste er rett, går det kanskje bra en god stund. Men dukker det plutselig opp en feil, er du sjanseløs dersom du ikke sjekker, legger han til.

Les også: Skattemeldingen: 800.000 nordmenn får restskatt

Hva bør du sjekke?

Lothe anbefaler fire punkter for vanlige lønnsmottakere og pensjonister.

1. Sjekk lønnen

Har du for eksempel hatt flere arbeidsgivere i løpet av året, kan det være fort gjort å overse en av dem. Slurver du her, risikerer du tilleggsskatt.

2. Bolig/formuesverdi

Mange har en altfor høy verdi på boligen i skattemeldingen, uten å tenke over det. Formuesgrunnlaget Skatteetaten baserer seg på i ligningsverdien kan også kan benyttes til å skrive ut eiendomsskatt - hvis du bor i en slik kommune. Dermed kan det være dyrt å la være å sjekke dette punktet.

Les også: Skattemeldingen har kommet - dette må du sjekke

3. Aksjer/utbytte

Har du solgt, sjekk at inngangsverdi og kjøpesum er riktig - og at utbytte er med. Selv om aksjonærregisteret har blitt bedre, har vi i Skattebetalerforeningen erfart en god del feil knyttet til aksjer.

4. «Glemte» fradrag

Skatteetaten blir ikke informert om alle fradrag du kan ha krav på. Det gjelder for eksempel:

* Gjeldsrenter på private lån

* Renter på lån i utenlandsk bank

* Solgt bolig med tap

* Kostnader knyttet til refinansiering av lån

Les også: Skatteetaten advarer: - Ikke la deg lure!

1 av 8 åpner ikke

Tall fra Skatteetaten viser at andelen som ikke åpner skattemeldingen i Altinn er nokså stabil. Tallene er for lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende. De tar utgangspunkt i antall digitale brukere som kun mottar skattemeldingen elektronisk (dvs. ser bort fra alle som også har mottatt skattemeldingen på papir, dersom det ikke er mulig å se om de har åpnet den eller ikke).

Tallene gjelder de som har åpnet/ikke åpnet skattemeldingen i løpet av april, og ikke hele året. Noen går inn og åpner i mai, juni osv. Næringsdrivende har leveringsfrist 31. mai.

- De fleste sjekker

- Skatteetatens analyse viser at de som ikke åpner skattemeldingen i hovedsak ikke har skattepliktig inntekt eller behov for å gjøre endringer til skattemeldingen. Erfaringen er at stort sett alle med en vanlig inntekt sjekker skattemeldingen, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør for brukerdialog i Skatteetaten.

- Alle bør åpne og sjekke skattemeldingen. Hvis du ikke sjekker den, kan du risikere å betale for mye skatt, for eksempel hvis du ikke har ført inn et fradrag som du har krav på. I verste fall risikerer du å få tillleggskatt, for eksempel hvis Skatteetaten oppdager at det er oppgitt for lite inntekt eller formue. Jeg oppfordrer alle til å åpne den og sjekket at alt stemmer. Hvis du synes det er vanskelig er det bare å ta kontakt, og vi hjelper deg.