Gå til sidens hovedinnhold

532 utrygge selskaper har fått kontantstøtte: Den største mottakeren var i dyp krise lenge før korona

I 2018 tok to av eierne ut 15 millioner kroner i ulovlig lån. Halvannet år senere har staten gitt det kriserammede hotellkonsernet 5 millioner i kontantstøtte.

Hotellselskapet Tribe Hotel Management Norge AS er den største støttemottakeren blant 532 selskaper med usikker drift, som har mottatt totalt 65 millioner kroner fra regjeringens kompensasjonsordning for næringslivet. Det viser aggregerte data fra analyseselskapet Enin AS.

Tribe Hotel Management har mottatt totalt 5.270.466 kroner i støtte for mars og april. Både hotellselskapet som har mottatt støtte og eierselskapet Maribel AS har negativ egenkapital og revisoranmerkninger om usikker drift. Like før koronakrisen brøt ut fikk Maribel AS varsel om tvangsoppløsning, og flere av selskapene i konsernet har høyeste konkursfare-rating (CCC).

Les også: Reiselivsbransjen er nede for telling - megainteresse for disse aksjene

- Betydelig tvil om videre drift

Hotellkjeden Tribe Hotel Management AS eier en rekke kjente hoteller rundt om i landet under varemerket First Hotels, derunder Grims Grenka i Oslo, etter en fusjon i 2018.

Fusjonen var mellom First Hotels, Belvar og Tribe Hotels. Konsernet Maribel fikk et tredelt og likestilt eierskap mellom de to eierne av Belvar, Mads Jacobsen og Rune Firing, og grunnleggeren av First Hotels og Flying Elephant-konsernet, Asmund Haare. Målet var å doble omsetningen fra totalt to til fire milliarder kroner på to år.

Etter at Belvar leverte et underskudd på hele 327 millioner kroner i 2017, lovet Jacobsen en opptur i 2018. Men overskuddet uteble. Før koronakrisen, 6. mars, ble det sendt varsel om tvangsoppløsning, på grunn av for sent innsendt regnskap for 2018, av selskapet som er paraplykonsernet for de nevnte hotellene og en rekke andre hotell- og restaurant-aktiviteter. Da regnskapet omsider kom like etter dette, viste det et underskudd på 400 millioner kroner.

Revisorene skriver i sine anmerkninger at det er «betydelig tvil om selskapets evne til videre drift, grunnet manglende evne til å innfri kortsiktig gjeld». Jacobsen er nå ute av selskapet på grunn av langvarig sykdom og ønsker ikke å kommentere utviklingen.

Les også: Direktør ble sagt opp på dagen etter å ha ansatt sin egen mor - hotellkjeden er taus

- Burde vurdere flere data

- Vi har forståelse for at ordningen er satt i system på relativt kort tid og at kriteriene er satt etter beste mening for norsk næringsliv, sier Linda Jensen, kommersiell leder i Enin AS, som har sammenstilt dataene som viser hvor mange økonomisk usikre selskaper som har fått støtte.

- Dataene viser likevel at ved å vurdere andre data enn regnskap, kunne det vært unngått å gi støtte til selskap som med stor sannsynlighet ikke kunne opprettholdt arbeidsplasser fremover. Denne støtten kunne da heller ha blitt brukt på selskaper som var sunne før krisen, men som nå sliter veldig, slik at de ville ha hatt bedre sjanse for å overleve, sier Jensen, som ikke ønsker å kommentere spesifikt på hotellkonsernet.

Jensen er ikke kategorisk avvisende til at selskaper som sliter økonomisk kan fortjene støtte:

- Det bør åpenbart være en vurderingssak, og en som må tas på politisk nivå. Vårt poeng er at det finnes og bør tas i bruk så relevant og oppdatert informasjon som mulig.

Oppsamlede tilgjengelige data om nylige hendelser, satt i sammenheng med offentlig informasjon, kan gi innsikt om kritiske endringer som påvirker risikobildet, mener Jensen:

- Det gjør det enklere å skille mellom hvilke bedrifter som bør få støtte for videre drift og sikring av arbeidsplasser og hvilke som har dårlige fremtidsutsikter, mener hun.

Økt gjeld

Tribe Hotel Management Norge AS hadde rundt 300 ansatte før koronakrisen. Selskapet, som er eid av hotellkonsernet Maribel AS gjennom Tribe Hotels, kan vise til en lang årrekke med underskudd på driften, og negativ egenkapital i tilgjengelige regnskapsår siden 2013.

Selskapet omsatte for 197 millioner kroner i 2018, fikk et ordinært årsresultatet på minus 77 millioner kroner og endte opp med 35 millioner kroner i negativ egenkapital.

Ifølge regnskapet har innføringen av et nytt reservasjonssystem både ført til store investeringskostnader og tapte bookinger knyttet til periodevis lav synlighet for potensielle hotellkunder. Selskapets samlede gjeld økte med 60 millioner kroner til 330 millioner kroner i 2018, hvorav 320 millioner kroner er kortsiktig.

I årsberetningen for 2018 skriver revisoren: «Disse forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i årsberetningen indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift».

Les også: Vil kutte avgift på brus, saft og fly: – Vi må sikre norske arbeidsplasser

Høyeste risiko og ulovlige lån

Selskapet hadde høyeste konkursrisiko-rating (CCC) i slutten av 2018 og høsten 2019. Tre firmaer med svært høy konkursrisiko inngår alle i Maribel-konsernet: First Hotels International AS, X-Meeting Point Norway As og Tribe Hotel Management Norge AS.

En av årsakene til usikkerhet om grunnlaget for fortsatt drift er et lån fra Asmund Haare-eide Host Hoteleiendom på 203 millioner kroner relatert til eiernes konvertering av Belvar-aksjer til Maribel-aksjer i forbindelse med fusjonen. Lånet er ifølge regnskapet for 2018 ikke innfridd og det påløper forsinkelsesrenter på 16 prosent p.a.

Årsberetningen for Maribel AS, som ble levert for sent, redegjør også for et lån til aksjonærene som ifølge revisor er i strid med norsk lov. Daværende daglig leder Rune Firing og styreleder Mads Jacobsen ble i 2018 gitt forskudd på til sammen 15,1 millioner kroner inkludert renter. Det forelå ingen låneavtale, det er ikke krevd inn renter og heller ikke inngått noen tilbakebetalingsordning, fremgår det av notene til regnskapet.

Tribe Hotels AS, det direkte eierselskapet til driftsselskapet Tribe Hotel Management, hadde et resultat før skatt på minus 361 millioner kroner i 2018. Det er revisoranmerkninger om usikker drift også for det direkte eierselskapet.

Les også: Get-konflikten: En million TV-seere har krav på penger tilbake

Ønsker ikke å kommentere

Nettavisen kontaktet daglig leder Pål Eirik Mørch, som tok over denne rollen i april, om den økonomiske situasjonen i konsernet. Mørch henviste til sin juridiske rådgiver Jan Petter Håland.

Vi ønsket svar på spørsmål om negativ egenkapital og gjeld etter tre måneder med koronakrise, om konkursrisiko, om synspunkter på kontantstøtten, om grunnlaget for fortsatt drift og om de ulovlige lånene til to av selskapets eiere i 2018.

Dagen etter at Håland mottok Nettavisens spørsmål skriftlig, skriver han i en SMS at selskapet ikke ønsker å kommentere situasjonen.

Kommentarer til denne saken