I alt 59.500 personer står ved utgangen av november uten arbeid, ifølge ferske tall fra NAV. NAV måler den registrerte ledigheten, og inkluderer ikke de som er arbeidssøkende, den såkalte AKU-ledigheten (se lenger ned).

300 flere ble arbeidsledige i november. NAV skriver at til sammen var 74.300 personer registrerte som helt arbeidsledige eller arbeidssøkende på tiltak fra NAV, den såkalte bruttoledigheten. Det er 5300 færre enn i november i fjor. Brutto ledighet utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Uendret

– Selv om tallene viser en svak økning for helt arbeidsledige, har arbeidsledigheten vært tilnærmet uendret siden april i år. Arbeidsledigheten har dermed stabilisert seg på et lavt nivå, både i antall ledige og som prosent av arbeidsstyrken, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

Ved utgangen av november var ledigheten høyest innenfor reiseliv og transport, med 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest blant akademiske yrker og undervisning, hvor lave 0,7 prosent av arbeidsstyrken gikk ledig.

Ekspertene ventet en liten oppgang i den ujusterte ledighetsraten fra 2,1 prosent i oktober til 2,2 prosent nå i november. Oktoberledigheten var den laveste ledigheten på over ti år. Ujustert ledighet er ledighetstall som ikke er korrigert for normale sesongsvingninger.

Stabil ledighet

Handelsbanken Capital Markets skriver i morgenrapporten at til tross for at AKU-ledigheten i september viste en overraskende oppgang, er hovedinntrykket intakt. Gjennom de månedlige svingningene har arbeidsledigheten holdt seg stabil, og denne trenden tror vi vil bli bekreftet av dagens tall.

Ifølge Handelsbanken så «alle» ekspertene også for seg en uendret sesongjustert ledighetsrate på 2,2 prosent i november.